Egzamin maturalny

Drukuj

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016

  • Ogólny harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016 można pobrać poniżej

pobierz


 

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego, informatory maturalne, karty wzorów, arkusze z poprzednich lat znajdziesz na stronie:

 

 


 Zmiany w maturze od roku 2016

W technikum w roku 2015  przeprowadzono ostatnią sesję egzaminu maturalnego, w której podstawę do przeprowadzenia egzaminu dla absolwentów technikum stanowiły standardy wymagania egzaminacyjne.

Od roku 2016 w technikum  zadania wykorzystane w arkuszach egzaminacyjnych będą sprawdzały poziom opanowania wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Tej zmianie zakresu wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie będą towarzyszyły zmiany formalne.

Najważniejsze z nich to:

  1. zmiana formuły części ustnej egzaminu z języka polskiego – prezentację zastąpi wypowiedź ustna na określony temat. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym.
  2. egzaminy z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej będzie można zdawaćwyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
  3. obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym jako dodatkowy warunek zdania egzaminu maturalnego.

Pozostałe warunki pozostają niezmienione. Podobnie jak obecnie konieczne będzie uzyskanie minimum 30% punktów z każdego z pięciu obowiązkowych egzaminów: dwóch w części ustnej (język polski i język obcy nowożytny) oraz trzech w części pisemnej (język polski, matematyka, język obcy nowożytny – wszystkie na poziomie podstawowym).

Wyniki z egzaminów z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch formach:

  • podobnie jak dotychczas – jako procent uzyskanych punktów oraz
  • jako pozycja na skali centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od posiadacza świadectwa.

Matura w technikum w roku 2016 – film informacyjny

Film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego - film  

 

Deklaracje maturalne

  • Deklaracje maturalne 2016

pliki do pobrania

 


 

Procedury maturalne 2015/2016

pobierz


 

 

 

 Tematy maturalne z języka polskiego "stara formuła" 

  • Tematy maturalne z języka polskiego dla Technikum Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego i Liceum Profilowanego

pobierz

 

 


Copyright 2011. By Hostgator | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.