Statut

Drukuj

 

 

Celem działania stowarzyszenia jest:

 • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej ZSZ nr 2 w Starachowicach,
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów ZSZ nr 2 w Starachowicach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych tychże uczniów,
 • wspomaganie ZSZ nr 2 w Starachowicach w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego regionu i kraju,
 • inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjnokulturalnych,
 • działanie na rzecz pełnego, swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
 • podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju,
 • pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw, mających na celu organizowanie młodzieży do samodzielnego działania,
 • promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
 • współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,
 • promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku edukacyjnym, a tym samym do podniesienia jakości edukacji,
 • propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz zdrowego stylu życia wolnego od używek,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie rozwoju niekomercyjnej kultury i sztuki,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kultury regionów,
 • działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.

Copyright 2011. By Hostgator | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.