Absolwenci Technikum Mechanicznego dla pracujących 1962/63

Drukuj

 

 1. Aścik Andrzej
 2. Bąk Stanisław
 3. Chojnacki Włodzimierz
 4. Cielecki Kazimierz
 5. Czepel Zbigniew
 6. Dąbrowski Mieczysław
 7. Duda Kazimierz
 8. Ferenc Stefan
 9. Gacek Henryk
 10. Głuszek Teodor
 11. Gałęziowski Jerzy
 12. Gregorczyk Marian
 13. Grosicki Józef
 14. Jęczmień Alfred
 15. Karwacki Waldemar
 16. Kiełek Edward
 17. Koczubiej Mieczysław
 18. Kowalczyk Stanisław
 19. Kowalski Mieczysław
 20. Kryj Robert
 21. Krzyżanowski Jarosław
 22. Kupisz Zdzisław
 23. Kusiak Daniel
 24. Lipiec Jan Tadeusz
 25. Lisowski Remigiusz
 26. Maciąg Józef
 27. Macios Julian
 28. Nowak Stanisław
 29. Olszewski Janusz
 30. Pawełczyk Aleksander
 31. Piotrowski Zdzisław
 32. Przybylski Edward
 33. Przybylski Eugeniusz
 34. Pytel Jan
 35. Romanowski Stefan
 36. Samborski Zdzisław
 37. Samela Zbigniew
 38. Sikorski Jan
 39. Skrok Bogusław
 40. Sokół Stanisław
 41. Sokół Tadeusz
 42. Spadło Edward
 43. Szczodrak Michał
 44. Szczodrak Stefan
 45. Szklarz Krystyna
 46. Zaręba Marian