Absolwenci Policealnego Studium Zawodowego 2004/05

Drukuj
 1. Bednarczyk Małgorzata
 2. Bilski Paweł
 3. Bogucka Iwona
 4. Borko Michał
 5. Dańko Michał
 6. Dudek Anna
 7. Gądek Łukasz
 8. Jurkiewicz Urszula
 9. Kopciał Artur
 10. Kuc Karolina
 11. Lech Dawid
 12. Modzelewska Monika
 13. Sławiński Rafał
 14. Szeląg Anna
 15. Szymczyk Anita
 16. Tokaj Karol
 17. Winiarski Tomasz
 18. Wołoszyn Paweł
 19. Wójcik Marcin
 20. Zwoliński Paweł

.