Ubezpieczenie

Drukuj

 

Ubezpieczenia uczniów 2020/2021

 

Obsługę związaną z zawarciem ubezpieczenia i likwidacją szkód prowadzi:

Regionalny Przedstawiciel ERGO HESTIA:MOBILE s.c. Usługi Ubezpieczeniowe,

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 43

Tel. 602 776 501, 664 184 427

 

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia NNW uczniów i OC nauczycieli na rok 2020/2021 (do pobrania):

 
1. Załącznik nr 1 do polisy, w którym zapisane są szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
2. Tabele świadczeń.
3. Formularz zgłoszenia szkody.
4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW.
5. Klauzula Assistance Powypadkowe. 
6. Ogólne Warunki OC dla Nauczycieli.
7. ULOTKA ubezpieczenia
8. Klauzula Informacyjna