Aktualne projekty unijne

Drukuj

 logo fundusze

Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach - projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 08: „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 08.05: „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”, Poddziałanie 08.05.01: „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz rozwoju CKZiU” - instytucja aplikująca Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystyki "KAROL" w Starachowicach


 

2015-1-PL 01-KA102-016123 - Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec !  - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji od 2015-12-31 do 2017-12-30

Wartość projektu:

Liczba uczestników: 101 uczniów; 12 opiekunów

Kraje partnerskie: Hiszpania, Portugalia

6 grup x 17 uczniów x 2 tygodniowe praktyki


 

2016-1-PL01-KA102-025668 - Profesjonalni na europejskim rynku pracy
- projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji od 2016-10-01 do 2017-11-30

Wartość projektu:  145 820 Euro

Liczba uczestników:  80 uczniów;  10 opiekunów

Kraje partnerskie: Hiszpania, Portugalia

5 grup x 16 uczniów x 2 tygodniowe praktyki zawodowe


 

 


Copyright 2011. By Hostgator | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.