Technik urządzeń sanitarnych

Drukuj

Film na temat zawodu Technik urządzeń sanitarnych instalacje sanitarne

 

Kwalifikacje w zawodzie:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych 

 


 Przedmioty zawodowe w 4-letnim cyklu kształcenia: 

›  Podstawy budownictwa

›  Sieci komunalne

›  Instalacje sanitarne

›  Organizacja budowy i eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

›  Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym

›  Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym

›  Montaż sieci komunalnych

›  Montaż instalacji sanitarnych

›  Dokumentacja budowy oraz eksploatacji sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

›  Pracownia organizacji robót

 


  

Absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w: 
instalacje2

•  firmach budowlanych i instalatorskich,

•  w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych,

•  energetyki cieplnej i zakładach gazowniczych,

•  państwowym nadzorze budowlanym,

•  firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń sanitarnych.

 

Absolwent będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę na studiach wyższych.