Technikum Nr 2 - szkolą specjalistów Odnawialnych Źródeł Energii

Drukuj

uczestnicy projektuZnowelizowana ustawa Prawa energetycznego z 11 września  2013r. daje możliwość włączenia do sieci  mikroinstalacji i małych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (OŹE), tj. siłę wiatru, promieniowanie słoneczne, ciepło wnętrza ziemi, biogaz  i inne . Tej tematyce służy projekt w ramach POKL  - PWP – EKOtechnik – kształcenie z energią, realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o  we współpracy z Technikum Nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Starachowicach. Ma on na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia.

W ramach projektu odbyła się wizyta studyjna w Niemczech, kraju gdzie sprawie OŹE nadaje się priorytetową wagę. Obserwacja doświadczeń niemieckich zostanie przeniesiona na grunt Polski do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2.

W szkole tworzone jest  laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii.  W pracowni zostaną zainstalowane  urządzenia do pozyskiwania OŹE,  wszystkich popularnych typów występujących w przemyśle – pompy, solary, ogniwa fotowoltaiczne,  wiatraki. 

 W czasie przerwy semestralnej odbyły się  warsztaty dla grupy nauczycieli  w zakresie wdrożenia nowego kierunku kształcenia, tj. technika odnawialnych źródeł energii, jak również w zakresie modyfikacji programów nauczania  i poszerzenia ich o tematykę OZE w zawodach: technik mechatronik, technik elektryk , technik budownictwa, technik ochrony środowiska.

Warsztaty w zakresie wdrożenia tej tematyki prowadził znany w Polsce  specjalista prof. h.c.dr. inż. Ryszard Tytko, zajmujący się metodyką kształcenia w zakresie technika odnawialnych źródeł energii, jak również metodyką  szkolenia kursowego instalatorów  instalacji zasilanych z odnawialnych źródeł energii. W szkoleniu uczestniczył Pan Prezes Michał Zatorski z Akademii Przedsiębiorczości, beneficjent projektu z grupą osób odpowiedzialnych za jego realizację.  Spotkanie z prof. Ryszardem Tytko potwierdziło bardzo dobry kierunek rozwoju Technikum Nr 2.

Modyfikacja programów nauczania i szkolenie kursowe  da możliwość zdobycia uprawnień do montażu i obsługi  urządzeń do OŹE.  Modyfikacja programów  i wyposażenie laboratorium   jest konsultowane również z doświadczonym partnerem niemieckim.  Zdobywane uprawnienia  są bardzo przyszłościowe, dające pewną  możliwość zatrudnienia. 

Dynamicznie rozwijający się rynek produkcji  i montażu urządzeń zasilanych z  OZE , zgłasza zapotrzebowanie na coraz większą  ilość dobrze wyszkolonych instalatorów.  A oto przecież chodzi w szkoleniu  zawodowym – należy przygotować specjalistów potrzebnych na rynku pracy. 


Copyright 2011. By Hostgator | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.