Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Drukuj

Technik robót wykończeniowych  Technik robót wykończeniowych2  Technik robót wykończeniowych 3

 

Kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie:

K1. BUD.11. Wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych.

K2.BUD.14. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

Kształcenie zawodowe obejmuje:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym:

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Miesięczna praktyka zawodowa odbywa się w centrach kształcenia praktycznego i u pracodawcy.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie :

Technik robót wykończeniowych w budownictwie: może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z:

Środowisko pracy technika robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych w budownictwie:

Kształcąc się w zawodzie technika robót wykończeniowych w budownictwie zwracamy uwagę na BHP ponieważ :

na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych.

Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr).