Absolwenci Technikum Mechanicznego dla pracujących 1960/61

Drukuj

 

 1. Bębas Władysław
 2. Chmiel Stanisław
 3. Chyliński Henryk
 4. Dach Sylwester
 5. Długosz Leszek
 6. Firkowski Alfred
 7. Fiszer August
 8. Glina Alojzy
 9. Glina Henryk
 10. Kaczmarczyk Józef
 11. Kaczor Jerzy
 12. Kopeć Wiesław
 13. Kutera Stanisław
 14. Kwiatkowski Andrzej
 15. Margula Stanisław
 16. Markiewicz Antoni
 17. Mazur Marian
 18. Mąka Kazimierz
 19. Michalski Henryk
 20. Mosur Andrzej
 21. Ocias Tadeusz
 22. Orczyk Tadeusz
 23. Oziomek Henryk
 24. Płusa Włodzimierz
 25. Przerwa Marian
 26. Radomski Adam
 27. Rychler Zdzisław
 28. Skrawski Feliks
 29. Skwarek Stanisław
 30. Sokół Stefan
 31. Stachowicz Bolesław
 32. Staniszewski Mirosław
 33. Szemraj Andrzej
 34. Szwed Zdzisław
 35. Tokarski Stanisław
 36. Wadowski Ryszard
 37. Woźniak Bolesław
 38. Wójcik Tadeusz
 39. Zapała Idzi
 40. Zieliński Witold
 41. Żurawski Józef
 42. Żychowski Marek