Absolwenci Policealnego Studium Zawodowego 1993/94

Drukuj
 1. Adamczyk Agnieszka
 2. Barszcz Janusz
 3. Grunt Edyta
 4. Jeżewska Dorota
 5. Kalisz Marcin
 6. Kiernożycki Michał
 7. Kolanowski Kamil
 8. Krajewski Maciej
 9. Lisak Aldona
 10. Listek Grażyna
 11. Maj Paweł
 12. Mazan Leszek
 13. Młynarczyk Monika
 14. Mularska Edyta
 15. Nogal Agnieszka
 16. Nowak Ewa
 17. Ocias Sławomir
 18. Orzeł Roman
 19. Płaczkiewicz Andrzej
 20. Rosołowski Sylwester
 21. Tarzanowski Piotr
 22. Wiącek Dariusz
 23. Wiecha Dorota
 24. Włodarski Sławomir
 25. Wójcik Grzegorz
 26. Zarzycka Marta
 27. Zielińska Marzena
 28. Żak Cezary

.