Ubezpieczenie

Drukuj

 

Ubezpieczenia uczniów 2021/2022

 

Obsługę związaną z zawarciem ubezpieczenia i likwidacją szkód prowadzi:

Regionalny Przedstawiciel ERGO HESTIA:MOBILE s.c. Usługi Ubezpieczeniowe,

27-200 Starachowice, ul. Iłżecka 43

Tel. 602 776 501, 664 184 427

 

Dokumenty dotyczące ubezpieczenia NNW uczniów i OC nauczycieli na rok 2021/2022 (do pobrania):

   1. Załącznik nr 1 do polisy, w którym zapisane są szczegóły dotyczące ubezpieczenia.
   2. Tabele świadczeń.
   3. Formularz zgłoszenia szkody.
   4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW.
   5. Klauzula Assistance Powypadkowe. 
   6. Ogólne Warunki OC dla Nauczycieli.
   7. ULOTKA ubezpieczenia
   8. Klauzula Informacyjna
   9. Zaświadczenie - Wyczynowe uprawianie sportu
   10. Zgłaszanie szkody - MOŻLIWOŚCI