POKL Rozwój kompetencji językowych...

Drukuj

KapitalTytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
priorytet IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Beneficjent:  Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystki "Karol" w Starachowicach 
Okres realizacji projektu: 01.10. 2011 r. – 31.07.2013 r.

Główny cel projektu:
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie znajomości i posługiwania się językiem obcym (językiem angielskim lub językiem niemieckim).

Działania:

Przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych z języka angielskiego dla 40 uczniów (20 - w roku szkolnym 2011/2012, 20 - w roku szkolnym 2012/2013).  Każda z  grup liczyła 10 osób. W trakcie realizacji zajęć każdy uczeń uczestniczył w 100 godzinach zajęć; Dodatkowo dla uczestników zorganizowano warsztaty NeuroLingwistycznego Progamowania (NLP – zajęcia motywujące i rozwijające) 4 warsztaty x 5 godzin.

Przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych z języka niemieckiego dla 20 uczniów (10 - w roku szkolnym 2011/2012, 10 - w roku szkolnym 2012/2013).  Każda grupa liczyła 10 osób. W trakcie realizacji zajęć każdy uczeń uczestniczył ogółem w 100 godzinach zajęć; Dodatkowo dla uczestników zorganizowano warsztaty NeuroLingwistycznego Progamowania (NLP – zajęcia motywujące i rozwijające) 4 warsztaty x 5 godzin.