Zarząd Stowarzyszenia

Drukuj

 

 

 

 

  1. Prezes Zarządu - Ryszard Ludwiński

  2. Wiceprezes Zarządu - Beata Sławińska-Kopyś

  3. Sekretarz Zarządu - Grażyna Kmiotek

  4. Skarbnik Zarządu - Danuta Lis

  5. Członkowie Zarządu:

 

Komisja rewizyjna: