COVID-19 - zasady funkcjonowania szkoły

Drukuj

.COVID-19

W Szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W funkcjonowaniu szkoły od 1 września 2020 r., włączono działania, które zminimalizują możliwość zakażenia COVID-19. Zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.  Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus/.

Dokumenty:

  1. Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach od 1 września 2020 r. (w czasie epidemii Covid-19)
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach