2011/2012 - 2014/2015

Drukuj

Osiągnięcia

 

2014/2015 -Stypendia dla uczniów

 

2014/2015 – Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości-

            „Wynalazczość

2014/2015 – Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości-

                     „Innowacje techniczne

 

 

 

2014/2015 - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mediach

 

2014/2015 - XXXVIII Ogólnopolski Turniej Recytatorski Literatury Regionalnej

2014/2015 – Konkurs „Człowiek-Motoryzacja- Ekologia

 

2014/2015- Konkurs Wiedzy o Powiecie Starachowickim

2014/2015- Świętokrzyski Maraton Matematyczny

 

2014/2015 - Ogólnopolski Turniej Motoryzacyjny

2014/2015 - Świętokrzyski Maraton Matematyczny

2014/2015 – Siedmiu Wspaniałych - Sportowcy 2014 roku

2013/2014 - Stypendia dla uczniów

2013/2014 - Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

2013/2014 - Sesja Popularno- Naukowa „Człowiek – Motoryzacja –Ekologia"

2013/2014 – Konkurs „Budowa- Moja Przyszłość"

2013/2014 – Konkurs z Zakresu „Bezpieczeństwa i Higieny Pracy"

2013/2014 - Konkurs Historyczny „Orła Wrona Nie Pokona"

 

2013/2014 - XIX Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej

2013/2014 – Siedmiu Wspaniałych - Sportowcy 2013 roku

2012/2013 Olimpiada Innowacji Technicznych

2012/2013 Sesja Popularnonaukowa „Człowiek-Motoryzacja-Ekologia"

2012/2013 Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

2011/2012 – Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

2011/2012 - Olimpiada Innowacji Technicznych

2011/2012 – Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

2011/2012 – Konkurs Wojewódzki - „Poznaj Swój Wybrany Zawód"