2015/2016 - 2016/2017

Drukuj

Osiągnięcia uczniów 2016/2017

 

 2016/2017 - Konkurs powiatowy: „Śladami bohatera Sienkiewiczowskiego”

 

2016/2017 – Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

 

2016/2017 – Projekt „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”

Łukasz Ciepielewski, Eliza Gębusia, Kamila Jarzębak, Łukasz Gut, Daniel Gut, Wojciech Więckiewicz, Marcin Wróblewski.

 

Osiągnięcia uczniów 2015/2016

 

2015/2016 - Stypendia dla uczniów

 

 

2015/2016 - XXIII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

 

2015/2016 - XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

           

2015/2016 - Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Geo- Planeta

2015/2016 – Siedmiu Wspaniałych - Sportowcy 2015 roku

 

2015 - Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP

„Technik Absolwent 2015

 

 

2015- Akcja „Młoda krew ratuje życie