Technik elektronik

Drukuj

 


 Film prezentujący zawód

Po ukończeniu szkoły absolwenci potrafią:

technik elektronik - zanalizować schematy ideowe, blokowe oraz montażowe układów i urządzeń elektronicznych,
- zmontować, uruchomić i przetestować układy i urządzenia elektroniczne,
- zaprojektować układy elektroniczne i obwody drukowane, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie wspomagające,
- zestroić i wyregulować układy elektroniczne,
- obsługiwać nowoczesną aparaturę pomiarową, dokonywać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz zinterpretować otrzymane wyniki,
- posługiwać się katalogami elementów i układów elektronicznych oraz instrukcjami obsługi i dokumentacją serwisową urządzeń elektronicznych
- wykryć usterki i naprawić układy i urządzenia elektroniczne.

 


 

Technicy elektronicy są przygotowywani do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach we wszystkich kierunkach kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem elektroniki, informatyki, automatyki, telekomunikacji oraz innych kierunków elektroniczno-elektrycznych.

 


 

Miejsce pracy absolwenta:
Technicy elektronicy są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jak również do podjęcia pracy na stanowiskach montażu, uruchamiania i kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, testowania i serwisu urządzeń elektronicznych: technologia11
- w zakładach, w których są stosowane lub produkowane urządzenia elektroniczne,
- warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych,
- w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, systemy alarmowe, aparaturę kontrolno-pomiarową
- w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

 

pracownia elektroniczno-mechatroniczna