Technik reklamy

Drukuj

Zawód technika reklamy łączy wiedzę ekonomiczną, organizacyjną, plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną, zatem tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej, kreatywnej, a co najważniejsze sprawiającej przyjemność pracy.

Ucząc się zawodu technika reklamy, oraz podchodząc do egzaminu zawodowego, zdobywasz dwie kwalifikacje:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamowąreklama1

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik reklamy

powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego:
1)     przygotowania elementów strategii reklamowej;
2)     przygotowania elementów kreacji reklamowej
3)     produkcji reklamy;reklama2

W zakresie kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową:
1)    planowania kampanii reklamowej;
2)    organizowania sprzedaży reklamowej;
3)    realizowania kampanii reklamowej;
4)    badania przekazu reklamowego.

Przedmioty:
PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowegoreklama4
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy reklamy
- Posługiwanie się zasadami tworzenia przekazu reklamowego
- Stosowanie technik wytwarzania elementów przekazu reklamowego
- Wykonywanie projektów reklamy zgodnie z wytycznymi
- Język obcy zawodowy
- Kompetencje personalne i społeczne
- Organizacja pracy małych zespołów

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamowąreklama3
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Podstawy reklamy
- Planowanie kampanii reklamowej
- Realizowanie kampanii reklamowej
- Dokonywanie analizy skuteczności i efektywności kampanii reklamowej
- Język obcy zawodowy
- Kompetencje personalne i społeczne
- Organizacja pracy małych zespołówprojekty

 

Absolwenci mogą być zatrudniani w agencjach reklamowych, biurach ogłoszeń, mediach, agencjach, studiach graficznych i drukarniach. Mogą również podjąć pracę jako specjaliści d/s kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej w prasie, radiu i telewizji lub prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.