Open menu

Działania w ramach projektu Edukacja Zawodowa w Praktyce

 

   Warsztaty w Wólce Milanowskiej

grupa biorąca udział w projekcie Warsztaty w Wólce Milanowskiej Szkoła na „Maja” przywiązuje dużą wagę do rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych u uczniów, dlatego zdecydowała się na udział w projekcie „Edukacja Zawodowa w Praktyce”.

Projekt realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z o.o.   

W ramach tego projektu w marcu grupa 40 uczniów wzięła udział w dwudniowych warsztatach z doradztwa edukacyjno – zawodowego „Potrafię planować swoją karierę”. Warsztaty odbyły się w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej.

 Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali „Test Umiejętności Rozpoznawania Mocnych i Słabych Stron”, który miał na celu pogłębienie informacji dotyczących posiadanych zasobów, istotnych w planowaniu kariery i rozpoznawaniu swoich predyspozycji do wybranego zawodu.

warsztaty w Wólce Milanowskiej

W drugim dniu przybliżono uczniom metody poruszania się po rynku pracy, szukania pracy, jak również przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Są to umiejętności niezbędne w ciągu całego życia zawodowego. 

Zajęcia prowadzone były przez doradców zawodowych i psychologów, którzy zastosowali nowoczesne techniki i narzędzia przekazu informacji  m.in. laptopy i tablety i metody projektów.

Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży, mamy nadzieję, że przełoży się to na świadome podejmowanie wyborów związanych z edukacją oraz aktywnością zawodową.

 

 

 Galeria   


 

Wyposażenie w ramach Projektu

wyposażenie

 W naszej szkole została zainstalowana w pracowni informatycznej tablica interaktywna, którą otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu. Została również doposażona pracownia sieci komputerowych.

Otrzymaliśmy także oprogramowanie, dzięki któremu uczniowie uczestniczący w projekcie wypełnili ankietę w programie „Indywidualny Planer Kariery” oraz „Test Umiejętności Rozpoznawania Mocnych i Słabych Stron”.

Oprogramowanie zostało również wykorzystane do przeprowadzenia testów dla uczniów naszej szkoły w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 


 

Staż, praktyki, zajęcia stacjonarne i e-learningowe

W ramach projektu 19 uczniów naszej szkoły odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie powiatu starachowickiego. Praktyki odbyły się z zgodnie z kierunkiem kształcenia i programem praktyk.

Uczennica klasy 3rt organizacji reklamy odbyła płatny staż zawodowy.

Ponadto 40 uczniów w 4 zawodach realizowało projekty szkolne i uczestniczyło w dodatkowych zajęciach stacjonarnych po 16 godzin w każdym zawodzie. Nowoczesnym narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym w trakcie prowadzenia zajęć była tablica interaktywna.

zajęcia warsztatoweWsparciem dla nich były również zajęcia e-learningowe w ilości 8 godzin w każdym zawodzie. Na platformie umieszczane były materiały, ćwiczenia, testy i prowadzona dyskusja na forum.

U uczniów po odbytych zajęciach oraz praktykach i stażu w ramach projektu, zaobserwowaliśmy zmiany w zainteresowaniach postaw przedsiębiorczych. W rozmowach podczas spotkań z uczestnikami projektu widać jak już teraz starają się wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności na rynku pracy. Umieją ocenić swoje możliwości, wiedzę i wykorzystać ją w rozmowach z pracodawcami. Rozumieją jak ważne jest zdobycie zawodu i kluczowych umiejętności aby znaleźć swoje właściwe miejsce na rynku pracy.

 Galeria 


 

Podsumowanie pierwszego etapu Projektu 

projekt   Młodzież z naszej szkoły uczestniczy w projekcie „Edukacja Zawodowa w praktyce”, który realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. W dniu 26 czerwca 2014 r odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie pierwszego etapu projektu. Uczniowie, w obecności Dyrekcji Szkoły i społeczności szkolnej, przedstawiali prezentacje związane z realizacją prac projektowych i omawiali opracowane zadania.

   Powstały cztery projekty interdyscyplinarne pod tytułem „ Mój zawód - zawodem kluczowym dla regionu” dla zawodów: technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik logistyk. W ramach projektu realizowane były następujące zadania zawodowe: „Dlaczego segregacja śmieci jest taka ważna”, „Badanie korzyści nabywanych umiejętności zawodowych potrzebnych na rynku pracy po odbyciu przez uczniów technikum praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach”, „Jak stworzyć swoje miejsce pracy na przykładzie sklepu internetowego obsługującego antykwariat. Projektant witryny internetowej, administrator strony”, „Realizacja czynności logistycznych dla wybranego przez siebie przedsiębiorstwa działającego na rynku lokalnym związanych z wyborem dostawców i przewoźnika”.

   Każda z grup pracowała metodą projektu pod opieką nauczycieli Pani Moniki Jagieła, Doroty Lenart, Małgorzaty Filipczak i Olgi Peryt. Projekty uczniowskie były ściśle związane z programem rozwojowym szkoły w zakresie rozwoju kierunków kształcenie, które wynikają z zapotrzebowania rynku pracy, wysokiego standardu nauczania i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi ITC oraz rozwijaniem umiejętności zawodowych uczniów.

  Prace uczniów, jak i sposób prezentacji bardzo się podobały uczestnikom i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Można było zauważyć duże zaangażowanie i wkład pracy uczniów nad realizacją zadań zawodowych. Pani Dyrektor Grażyna Małecka w podsumowaniu podkreśliła, że jest to jedna z metod pracy z uczniem zdolnym, których jest wielu w naszej społeczności szkolnej.

  Galeria 

   


 Artykuły w lokalnej prasie

W kwietniu i czerwcu 2014r. ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat realizacji Projektu. Informacje dotyczyły warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Wólce Milanowskiej, w których wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły http://www.starachowicka.pl/artykul/10823-wiedza-jak-szukac-pracy.html
oraz podsumowania I etapu Projektu we wszystkich zawodach.


Przygotowanie do happeningu

Wykonywanie plakatów i innych ekspozycji na stanowisko szkolne

Uczennica Marta Malinowska z kl. 3 rt opracowała Kronikę z realizacji Projektu, którą zamieszczamy poniżej:

IMG 6684m  

Kronika

 

 Happening "Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu zawodowego" - podsumowanie Projektu 

 

 

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.