Działania w ramach projektu Edukacja Zawodowa w Praktyce

 

   Warsztaty w Wólce Milanowskiej

grupa biorąca udział w projekcie Warsztaty w Wólce Milanowskiej Szkoła na „Maja” przywiązuje dużą wagę do rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych u uczniów, dlatego zdecydowała się na udział w projekcie „Edukacja Zawodowa w Praktyce”.

Projekt realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” oraz Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp.z o.o.   

W ramach tego projektu w marcu grupa 40 uczniów wzięła udział w dwudniowych warsztatach z doradztwa edukacyjno – zawodowego „Potrafię planować swoją karierę”. Warsztaty odbyły się w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Wólce Milanowskiej.

 Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali „Test Umiejętności Rozpoznawania Mocnych i Słabych Stron”, który miał na celu pogłębienie informacji dotyczących posiadanych zasobów, istotnych w planowaniu kariery i rozpoznawaniu swoich predyspozycji do wybranego zawodu.

warsztaty w Wólce Milanowskiej

W drugim dniu przybliżono uczniom metody poruszania się po rynku pracy, szukania pracy, jak również przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Są to umiejętności niezbędne w ciągu całego życia zawodowego. 

Zajęcia prowadzone były przez doradców zawodowych i psychologów, którzy zastosowali nowoczesne techniki i narzędzia przekazu informacji  m.in. laptopy i tablety i metody projektów.

Warsztaty wzbudziły duże zainteresowanie wśród młodzieży, mamy nadzieję, że przełoży się to na świadome podejmowanie wyborów związanych z edukacją oraz aktywnością zawodową.

 

 

 Galeria   


 

Wyposażenie w ramach Projektu

wyposażenie

 W naszej szkole została zainstalowana w pracowni informatycznej tablica interaktywna, którą otrzymaliśmy w ramach realizacji projektu. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu. Została również doposażona pracownia sieci komputerowych.

Otrzymaliśmy także oprogramowanie, dzięki któremu uczniowie uczestniczący w projekcie wypełnili ankietę w programie „Indywidualny Planer Kariery” oraz „Test Umiejętności Rozpoznawania Mocnych i Słabych Stron”.

Oprogramowanie zostało również wykorzystane do przeprowadzenia testów dla uczniów naszej szkoły w ramach VI Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

 


 

Staż, praktyki, zajęcia stacjonarne i e-learningowe

W ramach projektu 19 uczniów naszej szkoły odbyło dwutygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach na terenie powiatu starachowickiego. Praktyki odbyły się z zgodnie z kierunkiem kształcenia i programem praktyk.

Uczennica klasy 3rt organizacji reklamy odbyła płatny staż zawodowy.

Ponadto 40 uczniów w 4 zawodach realizowało projekty szkolne i uczestniczyło w dodatkowych zajęciach stacjonarnych po 16 godzin w każdym zawodzie. Nowoczesnym narzędziem edukacyjnym wykorzystywanym w trakcie prowadzenia zajęć była tablica interaktywna.

zajęcia warsztatoweWsparciem dla nich były również zajęcia e-learningowe w ilości 8 godzin w każdym zawodzie. Na platformie umieszczane były materiały, ćwiczenia, testy i prowadzona dyskusja na forum.

U uczniów po odbytych zajęciach oraz praktykach i stażu w ramach projektu, zaobserwowaliśmy zmiany w zainteresowaniach postaw przedsiębiorczych. W rozmowach podczas spotkań z uczestnikami projektu widać jak już teraz starają się wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności na rynku pracy. Umieją ocenić swoje możliwości, wiedzę i wykorzystać ją w rozmowach z pracodawcami. Rozumieją jak ważne jest zdobycie zawodu i kluczowych umiejętności aby znaleźć swoje właściwe miejsce na rynku pracy.

 Galeria 


 

Podsumowanie pierwszego etapu Projektu 

projekt   Młodzież z naszej szkoły uczestniczy w projekcie „Edukacja Zawodowa w praktyce”, który realizowany jest przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Projekt będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym. W dniu 26 czerwca 2014 r odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie pierwszego etapu projektu. Uczniowie, w obecności Dyrekcji Szkoły i społeczności szkolnej, przedstawiali prezentacje związane z realizacją prac projektowych i omawiali opracowane zadania.

   Powstały cztery projekty interdyscyplinarne pod tytułem „ Mój zawód - zawodem kluczowym dla regionu” dla zawodów: technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy, technik informatyk, technik logistyk. W ramach projektu realizowane były następujące zadania zawodowe: „Dlaczego segregacja śmieci jest taka ważna”, „Badanie korzyści nabywanych umiejętności zawodowych potrzebnych na rynku pracy po odbyciu przez uczniów technikum praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach”, „Jak stworzyć swoje miejsce pracy na przykładzie sklepu internetowego obsługującego antykwariat. Projektant witryny internetowej, administrator strony”, „Realizacja czynności logistycznych dla wybranego przez siebie przedsiębiorstwa działającego na rynku lokalnym związanych z wyborem dostawców i przewoźnika”.

   Każda z grup pracowała metodą projektu pod opieką nauczycieli Pani Moniki Jagieła, Doroty Lenart, Małgorzaty Filipczak i Olgi Peryt. Projekty uczniowskie były ściśle związane z programem rozwojowym szkoły w zakresie rozwoju kierunków kształcenie, które wynikają z zapotrzebowania rynku pracy, wysokiego standardu nauczania i uczenia się z wykorzystaniem narzędzi ITC oraz rozwijaniem umiejętności zawodowych uczniów.

  Prace uczniów, jak i sposób prezentacji bardzo się podobały uczestnikom i zostały nagrodzone gromkimi brawami. Można było zauważyć duże zaangażowanie i wkład pracy uczniów nad realizacją zadań zawodowych. Pani Dyrektor Grażyna Małecka w podsumowaniu podkreśliła, że jest to jedna z metod pracy z uczniem zdolnym, których jest wielu w naszej społeczności szkolnej.

  Galeria 

   


 Artykuły w lokalnej prasie

W kwietniu i czerwcu 2014r. ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat realizacji Projektu. Informacje dotyczyły warsztatów z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Wólce Milanowskiej, w których wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły http://www.starachowicka.pl/artykul/10823-wiedza-jak-szukac-pracy.html
oraz podsumowania I etapu Projektu we wszystkich zawodach.


Przygotowanie do happeningu

Wykonywanie plakatów i innych ekspozycji na stanowisko szkolne

Uczennica Marta Malinowska z kl. 3 rt opracowała Kronikę z realizacji Projektu, którą zamieszczamy poniżej:

IMG 6684m  

Kronika

 

 Happening "Szkoła zawodowa gwarancją sukcesu zawodowego" - podsumowanie Projektu 

 

 

 

© 2017 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.