Open menu

mechanik

 zobacz film z informacją o zawodzie

Technik mechanik jest zawodem z wieloletnimi tradycjami. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i na stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.

Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle metalowym i maszynowym w przedsiębiorstwach usługowo-naprawczych a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych np. w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie.

Kwalifikacje w zawodzie technik mechanik 

          MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

          MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 

Kształcenie zawodowe obejmuje:

 1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
 2. Podstawy konstrukcji maszyn
 3. Podstawy sterowania i regulacji maszyn
 4. Technologię montażu maszyn i urządzeń
 5. Podstawy technik wytwarzania
 6. Organizację procesów produkcji
 7. Działalność gospodarczą w branży mechanicznej
 8. Język obcy w branży mechanicznej
 9. Konstrukcje maszyn
 10. Technologię mechaniczną
 11. Procesy produkcji
 12. Techniki wytwarzania
   
 13. Miesięczna praktyka zawodowa odbywa się w centrach kształcenia praktycznego i u pracodawcy.

 

Stanowiska pracy technika mechanika:  

 • mechanik maszyn przemysłowych
 • monter konstrukcji stalowych
 • monter konstrukcji lekkich
 • operator obrabiarek CNC
 • operator maszyn
 • konserwator maszyn i urządzeń
 • młodszy konstruktor
 • młodszy technolog
 • inspektor kontroli jakości
 • brygadzista
 • mistrz produkcji
   

Zadania zawodowe, do których przygotowywany jest technik mechanik to:

 • opracowywanie dokumentacji technicznej i ruchowej produkcji maszyn i urządzeń
 • organizowanie obsługi technicznej maszyn i urządzeń
 • przyjmowanie do naprawy maszyn i urządzeń i ich części składowych
 • planowanie napraw, zaopatrzenia w części zamienne, materiały pędne i smary
 • dobieranie technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia
 • organizowanie i obsługiwanie stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe)
 • przeprowadzanie konserwacji oraz regulacji maszyn i urządzeń w czasie pracy i po naprawach
 • organizowanie, wykonywanie i nadzorowanie produkcji, prac montażowych, naprawczych i konserwacyjnych oraz weryfikacji części i zespołów maszyn i urządzeń; wykonywanie prób działania, wykrywanie usterek w maszynach i urządzeniach oraz usuwanie przyczyn wadliwej ich pracy
 • sprawdzanie działania montowanych i naprawionych maszyn oraz urządzeń za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych
 • wykonywanie rozliczeń kosztów naprawy maszyn, określanie norm czasowych napraw
 • organizowanie bezpiecznej pracy w małych grupach pracowniczych, którym powierzono montaż, demontaż, naprawę lub obróbkę części maszyn i urządzeń.
   

 Praktyki i wycieczki zawodowe, współpraca z firmami:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik w Technikum Nr 2 w Starachowicach w ramach współpracy z Zakładem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Perfopol Sp. z o.o. w Starachowicach uczestniczyli i będą uczestniczyć w warsztatach, konferencjach i spotkaniach z pracownikami zakładu w ramach wycieczek zawodowych.

Uczniowie odbywali praktyki zawodowe w Perfopolu i innych zakładach pracy.

Uczniowie w zakładach pracy poznają technologie i rozwiązania konstrukcyjne z zakresu obróbki plastycznej, obróbki skrawaniem, obróbki erozyjnej, łączenia elementów poprzez spawanie i zgrzewanie – wykonywane na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC. Poznanie realnych warunków pracy i doświadczeń zawodowych pracowników jest dla uczniów dopingiem i motywacją do nauki i samokształcenia.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik odbywali staże zagraniczne w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, w Portugalii w ramach realizowanych przez Technikum Nr 2 projektów: "Kreatywny uczeń - dobry pracownik - A creative student - A good worker" i innych. Odbywając staże zagraniczne posługiwali się językiem angielskim i doskonalili swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim zawodowym.

Technik mechanik jest zawodem z wieloletnimi tradycjami. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i na stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.

Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle metalowym i maszynowym
w przedsiębiorstwach usługowo-naprawczych a także w innych działach gospodarki zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych np. w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie.

 

ZDOBĄDŹ ZAWÓD TECHNIK MECHANIK

Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników, ponieważ przemysł maszynowy należy dorozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju i innych krajach na świecie.

Technicy mechanicy znajdują zatrudnienie praktycznie we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane, użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne oraz narzędzia pomiarowe, skrawające i inne.

Technicy mechanicy są zatrudniani w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudniani na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Technicy mechanicy mogą tworzyć własne firmy – produkcyjne lub usługowe w zakresie napraw i projektowania maszyn i urządzeń.

Technik mechanik ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem szerokoprofilowym.

Technicy mechanicy mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.