Open menu

KapitalTytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
priorytet IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"
Beneficjent:  Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystki "Karol" w Starachowicach 
Okres realizacji projektu: 01.10. 2011 r. – 31.07.2013 r.

Główny cel projektu:
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie znajomości i posługiwania się językiem obcym (językiem angielskim lub językiem niemieckim).

politech"Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach".
Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projektodawca: Politechnika Świętokrzyska
Kierownik Projektu: dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

Partnerzy:

  1. Kuratorium Oświaty w Kielcach
  2. University of Zilina - Žilinská univerzita
  3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava4. Hochschule Deggendorf

Cel główny projektu

Podniesienie atrakcyjności kształcenia w zakresie dwóch kompetencji kluczowych 30 techników z Świętokrzyskiego latach 2012-2014 poprzez wdrożenie programów rozwojowych w oparciu o model koordynacji działań I współpracy między systemem szkolnictwa wyższego a systemem oświaty na bazie partnerstwa ponadnarodowego.

ezpProjekt  „Edukacja zawodowa w praktyce” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt był realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego w partnerstwie z Izbą Gospodarczą „Grono Targowe Kielce” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

Termin realizacji 1.07.2013 r. - 30.06.2015 r.

loga

Projekt Współpracy Ponadnarodowej pt. EKOtechnik - kształcenie z energią
Beneficjent:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach
Partner ponadnarodowy:

Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2013 r. do 28.02.2015 r.

Cel główny projektu:
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum nr 2 w Starachowicach poprzez wprowadzenie kształcenia w zakresie „zielonej gospodarki” dzięki adaptacji niemieckich rozwiązań służących podniesieniu wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wiadomości teoretycznych i praktycznych uczniów.

Tytuł projektu: Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach 
Nazwa beneficjenta: MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLEŃ I TURYSTYKI "KAROL"
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Działanie: 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
Poddziałanie: 8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)
Wartość projektu: 434 400.00 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej: 369 240.00 zł
Okres realizacji projektu: 1 lutego 2016 r. – 31 grudnia 2017 r.  

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.