Open menu

Jubileusz 90-lecia

Jubileusz 90 - lecia szkolnictwa zawodowego - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach


   uroczystości w kościele Wszystkich Świętych     W Starachowickim Centrum Kultury     Uroczystości w szkole     Spotkania absolwentów    Patron Eugeniusz Kwiatkowski

 

 4 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 miała miejsce wyjątkowa uroczystość- Jubileusz 90-lecia szkolnictwa zawodowego. Zaproszono znamienitych gości wśród których byli przedstawiciele ministerstwa, władz wojewódzkich, dawni dyrektorzy, nauczyciele i oczywiście absolwenci. W ciągu dziewięćdziesięciu lat doliczono się ich aż dwadzieścia tysięcy.

Rocznicową galę rozpoczęto mszą w kościele p.w. Wszystkich Świętych, w trakcie której poświęcono szkolny sztandar.

 

   Uroczystość kontynuowano w sali widowiskowej Starachowickiego Centrum Kultury. Dyrektor Zespołu Grażyna Małecka odebrała od starosty Andrzeja Matyni akt nadania imienia dla Technikum nr 2 przez Radę Powiatu. Patronem szkoły został Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier i minister w rządzie II RP, inicjator powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli zespołu fabryk zbudowanych w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego II RP. COP obejmował swoim zasięgiem ziemie centralne i południowe, jego integralną częścią były także Starachowice. Świadkiem nadania i honorowym gościem uroczystości była wnuczka E. Kwiatkowskiego dr inż. Julita Maciejewicz-Ryś. Wśród licznych gości znaleźli się także Jarosław Jankowski, dyrektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych w ministerstwie Edukacji Narodowej, Stanisław Adamczyk, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Adam Jarubas , marszałek województwa świętokrzyskiego Małgorzata Muzoł, kurator świętokrzyski, Krzysztof Lipiec, starachowicki poseł, Małgorzata Szlęzak, wiceprezydent Starachowic, szefowie firm współpracujących ze szkołą. Powitano też byłych dyrektorów ZSZ Nr 2 i szkół będących jego poprzednikami: Henryka Kotulę, Mieczysława Sucheckiego, Adama Nowaka, Jadwigę Stachowicz, Marię Grochowinę, Ryszarda Ludwińskiego. Listy gratulacyjne nadesłali wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej.

   W czasie oficjalnych przemówień i pokazu multimedialnego przypominającego historię szkoły, podkreślono, że ZSZ Nr 2 to najstarsza szkoła techniczna w Starachowicach, sięgająca korzeniami do kursów zawodowych zorganizowanych w 1921r przez inż. Jana Rechnio. Powstały one z myślą o przygotowaniu ludzi do pracy w starachowickich zakładach górniczo-hutniczych, a następnie zbrojeniowych. W 1926r zajęcia zyskały status szkoły państwowej o profilu dokształcającym. Od 1935r placówka funkcjonowała pod nazwą Zasadnicza Szkoła Fabryczna. W czasie II wojny światowej stała się Szkoła Rzemieślniczą nadzorowaną przez hitlerowskich okupantów. Tu uczył inż. Bolesław Papi, uczestnik słynnego starachowickiego zamachu na inspektora gestapo Ericha Schutze. Tuż po wyzwoleniu placówka wznowiła działalność jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a potem Zespół Szkół Zawodowych. W 1949r ZSZ przeniósł się do obecnej siedzimy przy ul.1Maja . Szkoła była ściśle powiązana ze starachowicką Fabryką Samochodów Ciężarowych powstałą na majątku przedwojennych zakładów. Kształciła kadry pracownicze, stąd charakter edukacji oznaczało zapotrzebowanie na konkretnych fachowców. Ten trwający do lat 90-tych związek wygasł w wyniku przemian społeczno - politycznych, których następstwem była prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, w tym także FSC. Aby utrzymać się na  rynku oświatowym dawna szkoła zakładowa musiała się przeorganizować i przygotować ofertę dostosowaną do nowych potrzeb i oczekiwań. Wśród propozycji nauczania znalazły się takie kierunki jak: informatyka, mechatronika, elektronika, spedycja, poligrafia, obsługa ruchu turystycznego i organizacja reklamy. Szacuje się, że począwszy od 1921 roku wykształciła około 20 tysięcy osób.

   W programie uroczystości w SCK znalazła się także ceremonia przekazania nowego sztandaru oraz podziękowanie wszystkim jego sponsorom i wspólne zdjęcie. Były też wystąpienia gości, gratulacje i upominki.


   Około godziny 15:00 obchody przeniosły się do budynku ZSZ Nr 2, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę podarowaną przed Odlewnie Polskie S.A. Obok zawisł portret Eugeniusza Kwiatkowskiego pędzla tegorocznej maturzystki Zespołu Jolanty Cioroch. Potem można było zwiedzić szkołę, obejrzeć rocznicowe wystawy, wpisać się do księgi pamiątkowej. Byli uczniowie przeżyli chwile wzruszeń spotykając się po latach z dawnymi kolegami, nauczycielami i wychowawcami. Trwałymi pamiątkami z 90-lecia był medal projektu absolwenta Jarosława Szarana oraz monografia szkoły. Po części oficjalnej absolwenci mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku i powspominać.

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.