Open menu

zobacz film z informacją o zawodzie

budowlaniecKwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

  • Kwalifikacja 1:  Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.)

  • Kwalifikacja 2: Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14.)

 

 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

  1. Stosowanie przepisów BHP w budownictwie
  2.  Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów 
  3. Podstawy działalności gospodarczej  
  4. Język obcy zawodowy w budownictwie  
  5. Rysunek techniczny  
  6. Podstawy budownictwa
  7. Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych  
  8. Dokumentacja budowlana  
  9. Podstawy konstrukcji budowlanych 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

  1. Wykonywanie robót konstrukcyjnobudowlanych
  2. Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych - zajęcia praktyczne
  3. Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych 
  4. Posługiwanie się dokumentacją budowlaną 
  5. PRAKTYKI ZAWODOWE 

 

 Cele kształcenia:


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;

2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;

3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

 

Umiejętności technika budownictwa:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- posługiwania się dokumentacją techniczną,

- projektowania prostych elementów konstrukcyjnych budowli,

- opracowania projektów organizacji robót,

- dobierania sprzętu, maszyn,

- wykonywanie harmonogramów,

- wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych i polowych,

- posługiwanie się narzędziami murarskimi i sprzętem geodezyjnym,

- wykonywania przedmiarów i obmiarów robót,

- przeprowadzania kontroli jakości robót,

- wykonywania kalkulacji robót,

- wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych. 

 

bud1bud2bud6  bud5bud4

 


 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.