O szkole

budynek szkoły

 

 Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach jest szkołą o bogatej tradycji. To jedna z najdłużej działających placówek szkolnictwa zawodowego w naszym województwie. W ciągu ponad 90-letniej historii szkołę ukończyło ponad dwadzieścia tysięcy uczniów, w tym dyplom ukończenia Technikum otrzymało wiele tysięcy absolwentów, którzy byli i są cenionymi specjalistami w wielu zawodach.

    Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę techno-dydaktyczną w prowadzonych kierunkach kształcenia, zarówno do przedmiotów ogólnych jak i zawodowych.

STATUT

 

 

   Pobierz

Oferta edukacyjna Technikum obejmuje kształcenie w 14 zawodach umożliwiających uzyskanie wymaganych na rynku pracy kwalifikacji:

      q  Technik informatyk

Przygotowanie do pracy na stanowisku administratora sieci i systemów serwerowych, operatora baz danych, administratora serwisów internetowych, grafika komputerowego oraz serwisanta sprzętu komputerowego. Kwalifikacje z zawodzie technik informatyk:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

q  Technik mechatronik

Przygotowanie do projektowania, programowania, obsługi, montażu, demontażu, użytkowania, diagnozowania i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.

E.  3.   Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E. 18.  Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E. 19.  Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

q  Technik mechanik

Przygotowanie do wytwarzania, montażu, instalowania, uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń, organizowania procesu produkcji.

 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

q  Technik elektronik

Przygotowanie do instalowania, konserwowania oraz naprawy urządzeń elektronicznych.

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

q  Technik elektryk

Przygotowanie do projektowania, montażu i naprawy instalacji i sieci elektrycznych, instalacji i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektrycznych, wykonywania przeglądów technicznych instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

E. 7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E. 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

q  Technik budownictwa

Przygotowanie do organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, a także robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

q  Technik spedytor

Planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem ładunków, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, prowadzenie rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, monitorowanie przebiegu procesu transportowego.

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

q  Technik organizacji reklamy

Przygotowanie do prowadzenia i organizowania sprzedaży produktów oraz usług reklamowych, projektowania oraz wykonywania środków reklamowych, prowadzenia kampanii reklamowej.

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

q  Technik obsługi turystycznej

Przygotowanie do organizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych, obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych.

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T. 14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

q  Technik logistyk

Organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzanie zapasami, gospodarka odpadami w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

q  Technik pojazdów samochodowych

Przygotowanie do organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, wykonywania napraw, sprzedaży pojazdów oraz artykułów motoryzacyjnych.

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

q  Technik ochrony środowiska

Badanie stanu środowiska, monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sporządzanie bilansów zanieczyszczeń, planowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.

R.7. Ocena stanu środowiska

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

 

q  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przygotowanie do montażu, konserwacji, naprawy oraz kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, sporządzania umów, ofert i kosztorysów.

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

q  Technik cyfrowych procesów graficznych

Opracowywanie publikacji i prac graficznych, obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii, przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych.

A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonanie i realizacja projektów multimedialnych

A.55. Drukowanie cyfrowe

 

q  Technik urządzeń sanitarnych

Przygotowanie do organizowania i wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, montażu instalacji wentylacyjnych , grzewczych i klimatyzacyjnych.

B. 8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B. 9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

     

      Uczniowie Technikum Nr 2 mają szerokie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności. Absolwenci tej szkoły są cenionymi fachowcami na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy. Szkoła współpracuje w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z firmami polskimi i zagranicznymi. Uczniowie odbywają praktyki w Niemczech, na Węgrzech, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

     Technikum Nr 2 należy do czołówki szkół technicznych województwa świętokrzyskiego. 27 kwietnia 2015 r. szkoła uhonorowana została nagrodą pieniężną za bardzo dobrą współpracę z zakładami pracy w zakresie zawodowego przygotowania uczniów. Znalazła się wśród 7 szkół technicznych naszego województwa najlepiej współpracujących z firmami produkcyjnymi.

 

© 2017 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! templates by Engine Templates

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.