O szkole

budynek szkoły

 

 Technikum Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Starachowicach jest szkołą o bogatej tradycji. To jedna z najdłużej działających placówek szkolnictwa zawodowego w naszym województwie. W ciągu ponad 90-letniej historii szkołę ukończyło ponad dwadzieścia tysięcy uczniów, w tym dyplom ukończenia Technikum otrzymało wiele tysięcy absolwentów, którzy byli i są cenionymi specjalistami w wielu zawodach.

    Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę techno-dydaktyczną w prowadzonych kierunkach kształcenia, zarówno do przedmiotów ogólnych jak i zawodowych.

STATUT

 

 

   Pobierz

Oferta edukacyjna Technikum obejmuje kształcenie w 14 zawodach umożliwiających uzyskanie wymaganych na rynku pracy kwalifikacji:

      q  Technik informatyk

Przygotowanie do pracy na stanowisku administratora sieci i systemów serwerowych, operatora baz danych, administratora serwisów internetowych, grafika komputerowego oraz serwisanta sprzętu komputerowego. Kwalifikacje z zawodzie technik informatyk:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

 

q  Technik mechatronik

Przygotowanie do projektowania, programowania, obsługi, montażu, demontażu, użytkowania, diagnozowania i naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.

E.  3.   Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E. 18.  Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E. 19.  Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

q  Technik mechanik

Przygotowanie do wytwarzania, montażu, instalowania, uruchamiania i obsługi maszyn i urządzeń, organizowania procesu produkcji.

 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

 M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

q  Technik elektronik

Przygotowanie do instalowania, konserwowania oraz naprawy urządzeń elektronicznych.

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

q  Technik elektryk

Przygotowanie do projektowania, montażu i naprawy instalacji i sieci elektrycznych, instalacji i obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektrycznych, wykonywania przeglądów technicznych instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

E. 7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E. 8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

 

q  Technik budownictwa

Przygotowanie do organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, a także robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzanie kosztorysów i przygotowywanie dokumentacji przetargowej.

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

 

q  Technik spedytor

Planowanie i organizowanie prac związanych z przewozem ładunków, prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych, prowadzenie rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi, monitorowanie przebiegu procesu transportowego.

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

 

q  Technik organizacji reklamy

Przygotowanie do prowadzenia i organizowania sprzedaży produktów oraz usług reklamowych, projektowania oraz wykonywania środków reklamowych, prowadzenia kampanii reklamowej.

A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych

A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

q  Technik obsługi turystycznej

Przygotowanie do organizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych, obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych.

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T. 14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

q  Technik logistyk

Organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową, planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw, zarządzanie zapasami, gospodarka odpadami w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

q  Technik pojazdów samochodowych

Przygotowanie do organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, oceny stanu technicznego pojazdów, wykonywania napraw, sprzedaży pojazdów oraz artykułów motoryzacyjnych.

M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

 

q  Technik ochrony środowiska

Badanie stanu środowiska, monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, sporządzanie bilansów zanieczyszczeń, planowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.

R.7. Ocena stanu środowiska

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

 

q  Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Przygotowanie do montażu, konserwacji, naprawy oraz kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, sporządzania umów, ofert i kosztorysów.

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

q  Technik cyfrowych procesów graficznych

Opracowywanie publikacji i prac graficznych, obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii, przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych.

A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonanie i realizacja projektów multimedialnych

A.55. Drukowanie cyfrowe

 

q  Technik urządzeń sanitarnych

Przygotowanie do organizowania i wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, montażu instalacji wentylacyjnych , grzewczych i klimatyzacyjnych.

B. 8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B. 9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

     

      Uczniowie Technikum Nr 2 mają szerokie możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności. Absolwenci tej szkoły są cenionymi fachowcami na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy. Szkoła współpracuje w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z firmami polskimi i zagranicznymi. Uczniowie odbywają praktyki w Niemczech, na Węgrzech, w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

     Technikum Nr 2 należy do czołówki szkół technicznych województwa świętokrzyskiego. 27 kwietnia 2015 r. szkoła uhonorowana została nagrodą pieniężną za bardzo dobrą współpracę z zakładami pracy w zakresie zawodowego przygotowania uczniów. Znalazła się wśród 7 szkół technicznych naszego województwa najlepiej współpracujących z firmami produkcyjnymi.

 

© 2019 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

CoalaWeb Traffic

Today888
Yesterday854
This week6303
This month12341
Total128260

Visitor Info

  • IP: 100.24.122.228
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

13-10-19
Free Joomla! templates by Engine Templates
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok