Open menu

      zobacz film z informacją o zawodzie 

mechatronik

Patronat: Odlewnie Polskie S.A.

 

Mechatronika to połączenie kilku zawodów:
mechanika, elektronika i informatyka

 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

CELE KSZTAŁCENIA

 Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1)  w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

 1. montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

technologia11Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy mechatroniki
 • Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych
 • Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych
 • Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych
 • Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Język obcy zawodowy

2)  w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

 1. eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 2. tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,
 3. programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Język obcy zawodowy

 pies mechMożliwości zatrudnienia:

 • w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcyjnym;
 • przemyśle spożywczym,
 • energetyce i energoelektronice,
 • w przemyśle medycznym,
 • w lotnictwie, żegludze, usługach
 • w zakładach naprawczych sprzętu AGD, automatycznych zabawek dziecięcych itp.

 

Pracownie mechatroniczne w Technikum nr 2

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.