Open menu

 Patronat CERRAD Sp. z o.o.elektryk

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 

zobacz film z informacją o zawodzie

 

Kształcenie zawodowe obejmuje:  

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy elektrotechniki
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Język obcy zawodowy
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Eksploatacja instalacji elektrycznych
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych
 • Organizacja pracy małych zespołów

 


 electrician

 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 - Elektrotechnika i elektronika

 - Maszyny i urządzenia elektryczne

 - Instalacje elektryczne

 - Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

 - Język obcy w branży elektrycznej

  elektryk-instalatorstwo-elektryczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 - Pomiary elektryczne i elektroniczne

 - Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

 - Montaż instalacji elektrycznych

 - Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 • montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Gdzie można znaleźć pracę po zdobyciu kwalifikacji?

 Absolwenci kierunku technik elektryk mogą podjąć pracę w zakładach:

 • wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną ( elektrownie i zakłady energetyczne),
 • eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, gospodarka komunalna),
 • produkujących maszyny i urządzenia elektryczne,
 • usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku,
 • w zakładach rzemieślniczych i firmach wykonujących instalacje elektryczne.

 


 Pracownia elektryczna

Wycieczki zawodowe i konkursy

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.