Open menu

Likwidator Stowarzyszenia

 

 ss2

Stowarzyszenia Przyjaciół Technikum nr 2  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Uchwały nr 6/ 2021 z dnia 23.11.2021 r. o likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach- wszczęto postępowanie likwidacyjne Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wpisane jest pod pozycją 0000431465 Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w dniu 23.11. 2021r. podjęto uchwałę nr 7/2021 o wyborze Likwidatora w celu likwidacji Stowarzyszenia, w osobie Pana Sławomira Gwardyś, dotychczasowego członka Stowarzyszenia. 

W związku z powyższym Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach wzywa wierzycieli Stowarzyszenia do zgłaszania swoich roszczeń, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, czyli od 08.04.2022 roku.

Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie na adres: ul. 1 Maja 4, 27- 200 Starachowice.

Likwidator Stowarzyszenia

Sławomir Gwardyś

 

 

 

 

 

 

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.