Open menu

.

LINK DO REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO 

 


Informacja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach na rok szkolny 2024/2025


 

UWAGA!!! 

Przypominamy o konieczności złożenia wniosku wydrukowanego z systemu w szkole pierwszego wyboru do 19 czerwca 2024!!!

 

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

 

1.Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. 
2.Kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 


Po zakwalifikowaniu


1. 3 fotografie z danymi na odwrocie (imię, nazwisko). 
2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
3. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
4. Karta zdrowia ucznia.
5. Zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości kształcenia się w wybranym zawodzie.
6. RODO – wizerunek - do pobrania od komisji rekrutacyjnej.
7. RODO – przetwarzanie danych- do pobrania od komisji rekrutacyjnej. 
8. Orzeczenia/ opinie (np. o dysleksji, o potrzebie kształcenia specjalnego, o niepełnosprawności).
9. Uzupełniona karta potwierdzająca przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

 


 
 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w terminach określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: 
  
 
13 maja 2024 – 19 czerwca 2024 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 
 
 
 
21 czerwca 2024  - 10 lipca 2024 r.
 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
 
 
 
18 lipca 2024 r.  
 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. 
 
 
 
18 lipca 2024 r. - 24 lipca 2024 r.
 
Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica/prawnego opiekuna kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 
 
25 lipca 2024 r. 
 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
 
 
 

 

 
 
 

OFERTA EDUKACYJNA

 

1. Na rok szkolny 2024/2025 nabór prowadzony będzie w następujących zawodach:

Technik budownictwa

Technik mechatronik (Patronat Odlewnie Polskie S.A.)

Technik spedytor  (Patronat Silvan Logistics Sp. z o.o. SKA)

Technik elektryk  (Patronat CERRAD Sp. z o.o

Technik logistyk 

Technik reklamy

Technik mechanik  

Technik pojazdów samochodowych

Technik informatyk

Technik informatyk (oddział dwujęzyczny)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( Patronat PEREKO Sp. z o.o.)

 

2. Utworzenie oddziału w określonym zawodzie będzie uwarunkowane liczbą kandydatów.

 

Rekrutacja od 13 maja 2024

W okresie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku,
w godzinach  9:00 - 14:00

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą w sali nr 28
(parter - hol główny przy wejściu do szkoły) zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi.

 

 

 


W roku szkolnym 2024/2025 będą utworzone w naszej szkole 3 klasy pierwsze.

Czekamy na Ciebie :)


 

 Sprawdź:

 
 
 
© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.