Open menu

Zebranie założycielskie

 

 

 

W dniu 03.08. 2012 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach odbyło się zebranie Założycieli Stowarzyszenia Przyjacioł Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach. Pomysł założenia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły pojawił się już podczas spotkań z okazji Jubileuszu 90-lecia placówki. Wielu absolwentów i sympatyków szkoły sugerowało wówczas utworzenie stowarzyszenia. W zebraniu uczestniczyło 42 osoby. Obrady otworzyła Dyrektor Szkoły Grażyna Małecka. Podczas zebrania zapoznano się z projektem statutu stowarzyszenia, wybrano komitet założycielski, a także zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 1. Prezes Zarządu - Ryszard Ludwiński
 2. Wiceprezes Zarządu - Beata Sławińska-Kopyś
 3. Sekretarz Zarządu - Grażyna Kmiotek
 4. Skarbnik Zarządu - Danuta Lis
 5. Członkowie Zarządu:
  • Donata Zielińska-Miśkiewicz 
  • Lubomira Kubicza
  • Małgorzata Filipczak

 

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Przewodniczący - Jarosław Ciepliński
 2. Członkowie:
  • Sławomir Gwardyś
  • Marzena Koriat
  • Barbara Zięba
  • Dorota Prostak

stowarzyszenie

Lista członków Założycieli Stowarzyszenia:

 1. Grażyna Małecka
 2. Beata Sławińska-Kopyś
 3. Ryszard Ludwiński
 4. Grażyna Kmiotek
 5. Donata Zielińska-Miśkiewicz
 6. Sylwia Nowak
 7. Magdalena Półtorak
 8. Anna Bracik
 9. Olga Peryt
 10. Justyna Kosmala
 11. Emilia Sendecka
 12. Monika Jagieła
 13. Alicja Szczygieł
 14. Łukasz Gorzkowski
 15. Marzena Koriat
 16. Małgorzata Filipczak
 17. Lubomira Kubicza
 18. Piotr Niewiadomski
 19. Jarosław Cieplinski
 20. Małgorzata Szymczyk
 21. Joanna Kulczga
 22. Grzegorz Lech
 23. Ewelina Surdy
 24. Aneta Troszczak
 25. Agnieszka Kwapisz
 26. Sławomir Gwardyś
 27. Dorota Prostak
 28. Grażyna Franczyk
 29. Artur Ciura
 30. Małgorzata Rękawik
 31. Marcin Wrona
 32. Tomasz Wojciechowski
 33. Edyta Lubieniecka
 34. Danuta Lis
 35. Aneta Grosicka
 36. Anna Cioroch
 37. Anna Bartkiewicz
 38. Jolanta Grzesik
 39. Maria Niedopytalska
 40. Alicja Janiec
 41. Barbara Zięba
 42. Magdalena Tuz

Celem działania stowarzyszenia jest:

 • wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej ZSZ nr 2 w Starachowicach,
 • prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów ZSZ nr 2 w Starachowicach, będących w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans edukacyjnych tychże uczniów,
 • wspomaganie ZSZ nr 2 w Starachowicach w poprawianiu warunków lokalowych i w pozyskiwaniu sprzętu i pomocy dydaktycznych,
 • prowadzenie działalności na rzecz rozwoju oświatowego i kulturalnego regionu i kraju,
 • inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizacji przedsięwzięć edukacyjnokulturalnych,
 • działanie na rzecz pełnego, swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej,
 • podejmowanie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
 • wspieranie uczniów zdolnych w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym rozwoju,
 • pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw, mających na celu organizowanie młodzieży do samodzielnego działania,
 • promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,
 • współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi,
 • promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do konkurencyjności na rynku edukacyjnym, a tym samym do podniesienia jakości edukacji,
 • propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji oraz zdrowego stylu życia wolnego od używek,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • wspieranie rozwoju niekomercyjnej kultury i sztuki,
 • działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i kultury regionów,
 • działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 • działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.
© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.