Open menu

EKOtechnik - kształcenie z energią

loga

Projekt Współpracy Ponadnarodowej pt. EKOtechnik - kształcenie z energią
Beneficjent:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach
Partner ponadnarodowy:

Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2013 r. do 28.02.2015 r.

Cel główny projektu:
wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Technikum nr 2 w Starachowicach poprzez wprowadzenie kształcenia w zakresie „zielonej gospodarki” dzięki adaptacji niemieckich rozwiązań służących podniesieniu wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli oraz wiadomości teoretycznych i praktycznych uczniów.

Cele szczegółowe:

  • podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej i administracyjnej Technikum nr 2 w Starachowicach z zakresu efektywnego kształcenia na kierunkach związanych z „zieloną gospodarką” poprzez adaptację rozwiązań stosowanych w Niemczech.

  • dostosowanie nauczania teoretycznego i praktycznego w Technikum nr 2 w Starachowicach do potrzeb i oczekiwań rynku pracy na bazie niemieckich doświadczeń poprzez modyfikację programów nauczania i utworzenie nowoczesnego laboratorium OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).

  • nabycie wiedzy na temat Odnawialnych Źródeł Energii oraz technik energooszczędnych przez uczniów Technikum w oparciu o doświadczenie zagranicznego Partnera poprzez udział w 2 warsztatach zawodowych.

  • nabycie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania OZE przez 15 najlepszych uczniów w oparciu o niemieckie doświadczenia i technologie poprzez zagraniczne praktyki zawodowe.

Zadania:

1. Korzystanie z doświadczenia niemieckich partnerów, adaptacja rozwiązań – październik 2013 – lipiec 2014 roku

Cel zadania to adaptowanie metod i form kształcenia Partnera zagranicznego oraz transfer nowoczesnej technologii w branży OZE.

Na bazie niemieckich doświadczeń dostosowany do potrzeb zostanie MODUŁOWY PROGRAM Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej dostępny na stronie KOWEZiU oraz zmodernizowane 4 inne obowiązujące w Technikum programy.

Transfer wiedzy o nowoczesnych technologie umożliwi utworzenie Laboratorium OZE.

Założono realizację 1 wyjazdu studyjnego do Niemiec. W trakcie wizyty zaplanowano realizację 6-cio godz. warsztatów pn. „Kształcenie zawodowe w zakresie OZE w Niemczech - dobre praktyki” (potwierdzonych zaświadczeniem). Realizacja wizyty XI 2013. Po powrocie nauczyciele dokonali  zmian w programach nauczania w zawodach.

Aby zmniejszyć bariery językowe dla uczestników wyjazdu studyjnego zaplanowano kurs j. niemieckiego z elementami języka technicznego.

2. Publikacja - upowszechnienie zmian – marzec - sierpień 2014

Cel zadania to upowszechnienie zmian wprowadzonych w ofercie edukacyjnej Technikum nr 2 w Starachowicach. W przygotowanym materiale (publikacja, podstrona, film) zawarte będą informacje na temat zmodernizowanych kierunków, materiał zdjęciowy nowej bazy techno-dydaktycznej zachęcające młodzież i rodziców do wyboru placówki.

Publikacja będzie rozpowszechniana podczas dni otwartych, konferencji oraz w wersji elektronicznej na utworzonej podstronie internetowej.

3. Warsztaty i praktyki zawodowe – sierpień – grudzień 2014

Celem zadania jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie OZE i technik energooszczędnych przez uczniów i uczennice Technikum nr 2 w Starachowicach.

I ETAP - zajęcia teoretyczno-praktyczne, realizowane w salach Technikum i Laboratorium (poza godz. lekcyjnymi), w oparciu o program przygotowany przez Partnera zagranicznego i uczestników wizyty studyjnej.

Zaplanowano warsztaty:

-„Znaczenie odnawialnych źródeł energii”-3 edycje
-„Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii”-2 edycje

Uczestnikami będą Dziewczęta i Chłopcy z klas III kierunków budownictwo, mechatronika i ochrona środowiska. Zajęcia poprowadzą nauczyciele, poza wymiarem godzin dydaktycznych.

II ETAP - 30 godz. przygotowawczy kurs językowy dla 15-stu uczestników praktyk.
III ETAP - tygodniowa praktyka zawodowa w Niemczech dla 30% najlepszych uczniów (wg średniej ocen za poprzedni rok nauki) wybranych z grupy objętej wsparciem, 15 osób klas III rok szkolny 2014/2015

4. Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu - styczeń - luty 2015

Cel zadania to poinformowanie społeczności m.in. przedsiębiorców, dyrektorów gimnazjów o nowej ofercie edukacyjnej Technikum oraz upowszechnienie w środowisku osiągniętych w projekcie rezultatów.

Zaplanowano realizację 1 dniowej, 7 godz. konferencji „Kształcenie zawodowe w zakresie OZE – potrzebą i szansą na rynku pracy” z udziałem partnera zagr. połączonej z wizytacją Laboratorium.

W ramach projektu w Technikum nr 2 w Starachowicach

powstanie nowoczesne

Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii

W budżecie projektu zaplanowano zakup i montaż wyposażenia Laboratorium OZE
w zakresie zgodnym z programem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz potrzebami wdrażania zmian programów kształcenia o moduły związane z energią odnawialną i termomodernizacją budynków w pozostałych zawodach objętych projektem.

Laboratorium OZE zostanie wyposażone w nowoczesne zestawy dydaktyczne w pięciu kategoriach:

1. KATEGORIA ENERGIA SŁONECZNA

- kolektor słoneczny
- foto ogniwa

2. KATEGORIA ENERGIA WIATRU

- turbina wiatrowa

3. KATEGORIA ENERGIA TERMALNA

- pompa ciepła powietrze-powietrze
- pompa ciepła solanka-woda

4. KATEGORIA ENERGIA WODNA

- turbina wodna wraz zestawem magazynowania energii

5. KATEGORIA WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA

- "inteligentny dom" - zestaw pomiarowy dla budownictwa wraz z zestawem narzędzi
i urządzeń.
- układ hybrydowy z ogniwem paliwowym, elektrolizerem i zestawem biopaliwa.

ZAKUPIONE WYPOSAŻENIE LABORATORIUM BĘDZIE STANOWIŁO WŁASNOŚĆ TECHNIKUM NR 2 W STARACHOWICACH

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.