Open menu

POKL Zagwarantowany sukces...

politech"Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach".
Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projektodawca: Politechnika Świętokrzyska
Kierownik Projektu: dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

Partnerzy:

  1. Kuratorium Oświaty w Kielcach
  2. University of Zilina - Žilinská univerzita
  3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava4. Hochschule Deggendorf

Cel główny projektu

Podniesienie atrakcyjności kształcenia w zakresie dwóch kompetencji kluczowych 30 techników z Świętokrzyskiego latach 2012-2014 poprzez wdrożenie programów rozwojowych w oparciu o model koordynacji działań I współpracy między systemem szkolnictwa wyższego a systemem oświaty na bazie partnerstwa ponadnarodowego.

• Liczba szkół o profilu zawodowym biorących udział w projekcie: 30
• Planowana liczba uczniów techników, którzy objęci zostaną co najmniej jedną  formą wsparcia realizowaną w ramach projektu: 1660

Projekt będący odpowiedzią na wzrastające aspiracje edukacyjne uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu technicznym obejmuje wsparciem aż 30 techników z woj. świętokrzyskiego. Uczniowie uczestniczący w projekcie mogli skorzystać między innymi z dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki prowadzonych przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli akademickich Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach projektu zorganizowano warsztaty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli techników za granicą. Zajęcia w trakcie zagranicznych warsztatów edukacyjnych prowadzone były przez nauczycieli akademickich uczelni partnerskich. Uwzględniały innowacyjne metody kształcenia cechujące się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w kursach informatycznych prowadzonych przez nauczycieli Politechniki Świętokrzyskiej tj. budowa portalu i opracowanie kursu e-learningowego we współpracy informatyków z Polski i uczelni partnerskich przy udziale nauczycieli techników w celu doskonalenia ich kompetencji w zakresie nowoczesnych narzędzi stosowanych w nauczaniu (eliminacja „bariery cyfrowej”). Projekt obejmował również doradztwo zawodowe w formie grupowej i warsztaty umiejętności miękkich (radzenie sobie ze stresem, metody i techniki uczenia się, motywowanie do kształcenia), ponadto zorganizowane zostanły wizyty studyjne dla grup uczniów w Politechnice Świętokrzyskiej. Ten innowacyjny projekt zakładał integrację międzynarodowego środowiska akademickiego w celu podniesienia jakości kształcenia w szkołach zawodowych woj. świętokrzyskiego. Projekt realizowany wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach, wartość ogólna ok. 2 mln zł.

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.