Open menu

Mam zawód - mam pracę !

W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy projekt pt. Mam zawód mam pracę finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. “Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” . Projekt  ten, to efekt kilkuletniej współpracy szkoły i Stowarzyszenia Integracja i Rozwój w Kielcach, które było wnioskodawcą. W projekcie uczestniczyć mógł każdy uczeń Technikum nr 2 im. E.  Kwiatkowskiego, wszystkie zajęcia dodatkowe i kursy były bezpłatne.  Do końca czerwca 2012 roku, w ramach Projektu, ogółem 409 uczniów  Technikum nr 2 uczestniczyło w różnorodnych formach dokształcania.

Założeniem projektu było przeprowadzenie działań mających na celu podniesienie jakości kształcenia oraz dostosowania go do wymagań rynku pracy, dzięki  prowadzeniu szkoleń, doradztwa, zajęć wyrównawczych dla uczniów klas I oraz zajęć przygotowujących do matur dla uczniów klas IV.  Do realizacji założonych działań edukacyjnych zostały  zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne. Dodatkowym elementem zwiększającym możliwości uczniów na rynku pracy była organizacja wyjazdów studyjnych i praktyk u przedsiębiorców. Celem nadrzędnym wszystkich podejmowanych działań było lepsze przygotowanie zawodowe młodzieży, zwiększenie jej szans na zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, zwiększenie kompetencji społecznych oraz, poprzez poszerzanie ich kwalifikacji, zwiększenie szans na rynku pracy, a tym samym przeciwdziałanie bezrobociu.  Młodzież chętnie przyjęła wszystkie propozycje działań projektowych.

Na kursie administratora sieci komputerowych  20  uczniów  zdobyło praktyczne umiejętności z zakresu protokołów sieciowych, standardów okablowania, sieci LAN, routingu, konfiguracji , bezpieczeństwa w sieciach lokalnych, przyłączania stacji do sieci i instalacji oprogramowania sieciowego.

Kurs Auto CAD ukończyło 48 uczniów. Obejmował on obsługę programu AutoCAD 2010, który jest narzędziem wykorzystywanym  do wspomagania projektowania 2D i 3D. Zakres zajęć obejmował korzystanie z obiektów wektorowych – zasad ich tworzenia, modyfikacji. Kurs kończył się egzaminem na certyfikat ECDL CAD.  Umiejętności posługiwania się programami CAD są niezbędne w przyszłej pracy  absolwentów szkoły, przyszłych technologów, konstruktorów i projektantów różnych konstrukcji.

Na kursie grafiki komputerowej 24  uczniów udoskonaliło swoje umiejętności posługiwania się programem Photoshop.  Poznali  zaawansowane sposoby retuszu i  modyfikowania zdjęć. Umiejętność profesjonalnej obróbki graficznej jest ceniona przez wielu pracodawców w branży reklamowej, marketingu oraz innych dziedzinach sektora usługowego.

Kolejne umiejętności informatyczne mogli uczniowie zdobyć na kursie tworzenia stron www z wykorzystaniem programu Adobe Dreamweaver, wiodącego oprogramowania do projektowania stron internetowych i edytowania kodu HTML. Kurs ukończyło 24 uczniów.

Dużym zainteresowaniem cieszył się kurs prawa jazdy kat.B.  W ramach kursu uczniowie uczestniczyli w 30 godzinnych zajęciach teoretycznych i 30 godzinnych zajęciach praktycznych.  60 uczniów zdobyło uprawnienia do kierowania kat. B.

40 uczniów uczestniczyło w kursie operatora CNC. W ramach kursu uczniowie zdobyli wiedzę na temat budowy, możliwości technicznych oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.  Nabyte umiejętności praktyczne pozwolą im na pracę na stanowisku operatora CNC.

Kurs kosztorysowania z wykorzystaniem programu NormaPRO skierowany był do młodzieży kształcącej się w zawodzie technik budownictwa. Z tej propozycji skorzystało 48 uczniów. Program Norma Pro jest  narzędziem służącym do kosztorysowania robót budowlanych, inżynieryjnych i instalacyjnych.  Program cieszy się uznaniem wielu firm i umiejętność  posługiwania się nim jest jednym z podstawowych oczekiwań firm rynku budowlanego.

Kolejną propozycją dla technika budownictwa był kurs nowoczesne technologie w budownictwie, na którym 24 uczniów poznało  nowoczesne materiały i technologie. Ich wykorzystanie praktyczne mogli zobaczyć na placu budowy.

Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu na certyfikat ECDL Core ukończyło 60 uczniów. Certyfikat ten  jest międzynarodowym potwierdzeniem kwalifikacji komputerowych, jakiego oczekują europejscy pracodawcy. Certyfikat jest obecnie honorowany w 146 krajach, można go zdawać w 38 językach.

Dla młodzieży  kształcącej się w zawodzie technik obsługi turystycznej, przygotowano kurs obsługi  programu FIDELIO. Program ten jest wykorzystywany w branży hotelarsko-turystycznej.  Z oferty tej skorzystało 28 uczniów.

Kolejna propozycja skierowana była do uczniów klas maturalnych w postaci dodatkowych zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki i języków obcych:  angielskiego i niemieckiego.  W kursach maturalnych uczestniczyło 96 maturzystów. Uczniowie klas pierwszych, mający problemy z nauką matematyki i języków obcych uczestniczyli  w zajęciach wyrównawczych. Z tej formy pomocy skorzystało 96 pierwszoklasistów.

Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się wyjazdy studyjne, w których ogółem wzięło udział 180 uczniów.

Podczas pierwszego wyjazdu studyjnego 40-osobowa grupa młodzieży odwiedziła Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu  obejrzeli niemal 450 eksponatów zgromadzonych w sześciu tematycznych galeriach Centrum. Młodzi technicy pod okiem profesjonalistów, za pomocą supernowoczesnych urządzeń multimedialnych, na drodze doświadczenia zgłębiali tajniki różnych dziedzin nauki tj. fizyki, chemii, astronomii, mechaniki.
Wyjazd studyjny na Politechnikę Świętokrzyską był propozycją skierowaną do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik. 40- osobowa grupa młodzieży miała możliwość  zapoznania się z nowoczesnym wydziałem Mechatroniki i Budowy Maszyn. Odbyły się w sposób wyjątkowo atrakcyjny pokazy laboratoryjne z zakresu metrologii, obrabiarek CNC, technologii laserowej, badań mikroskopowych materiałów.
Firma Knauf w Kleszczowie, wiodący producent i dystrybutor materiałów budowlanych w Europie gościła 40 uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa. Podczas 2-dniowego szkolenia uczniowie zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat stosowania gipsowych materiałów budowlanych w pracach wykończeniowych. Po zakończeniu szkolenia uczniowie przystąpili do egzaminu, który zdali pozytywnie i otrzymali certyfikaty o ukończeniu kursu podstawowego w zakresie suchej zabudowy.
Celem wyjazdu studyjnego do Krakowa, w którym uczestniczyło 30 uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk i technik spedytor, było zwiedzanie Zakładu Zarządzania i Sterowania w Transporcie i Logistyce na Politechnice Krakowskiej. Uczestnicy wyjazdu wysłuchali również cyklu wykładów i prezentacji w laboratoriach dotyczących Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych (ITS – ILS) na wydziale Transportu Lądowego wspomnianej uczelni.
30 - osobowa grupa uczniów  kształcących się w zawodzie technik mechanik i technik pojazdów samochodowych, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Centrum Szkolenia Motoryzacji w Poznaniu i wzięła udział w 2-dniowym szkoleniu. Na kursie zapoznali się z najnowszymi rozwiązaniami stosowanymi w zasilaniu silników spalinowych. Uczniowie przekonali się, jak bardzo elektronika rewolucjonizuje technikę samochodową, w której sukcesywnie zanikają urządzenia mechaniczne, zastępowane przez elektroniczne, elektromechaniczne, elektrohydrauliczne i elektropneumatyczne. Podczas wizyty studyjnej nauczyciele zapoznali się z ofertą firmy „Mechatronika- Wyposażenie Dydaktyczne” Sp. z o.o. z Poznania, która specjalizuje się w tworzeniu pomocy technodydaktycznych dla szkolnictwa zawodowego wszystkich szczebli nauczania w specjalnościach motoryzacyjnych.

W celu lepszego przygotowania uczniów do pracy zawodowej zorganizowano w ramach projektu praktyki zawodowe dla 75 uczniów w firmach działających na terenie Starachowic.  18 uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywa praktykę w hotelu „SENATOR”. 10 uczniów  przygotowujących się do zawodu technika pojazdów samochodowych  i technika mechanika zdobywają wiedzę praktyczną  w firmie PERFOPOL Sp. Z o.o. i Stacji Kontroli Pojazdów VECTO.  Technicy mechatronicy odbywają praktykę w Odlewniach Polskich S.A.  siedziba Starachowice.

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.