Open menu

RPOWŚ

 • Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region

  logo fundusze

  tytuł projektu:
  Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region
   
  Lider Projektu:
  URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
   
  województwo: 
  powiat:
  świętokrzyskie 
  starachowicki
   
  fundusz:
  Europejski Fundusz Społeczny
   
  program:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
   
  działanie:
  8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego
   
  poddziałanie:
  8.5.1. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU
   
  dziedzina:
  nauka i edukacja
   
  wartość projektu:
  -  zł
   
  dofinansowanie z Unii Europejskiej:
   realizacja projektu  01.01.2016 do 30.09.2018
   
  Opis projektu
   
  Projektem zostało objętych 28 szkół i placówek ponadgimnazjalnych w regionie, 560 uczniów i uczennic oraz 56 nauczycieli. To kompleksowy projekt, który ma na celu promocję szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie umiejętności uczniów do lokalnego rynku pracy, ze szczególnym nakierunkowaniem na inteligentne specjalizacje i doposażenie placówek. Część dotycząca praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych zakłada podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych oraz możliwość aktualizacji wiedzy i umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy. Szkoły, poprzez otrzymane w ramach projektu doposażenie pracowni fonetycznych, dydaktycznych i warsztatów kształcenia zawodowego, wzbogacą swoją ofertę edukacyjną. Będą miały okazję nawiązać stałą współpracę w przedsiębiorcami, którzy czynnie wezmą udział we wdrażaniu dualnego systemu nauczania w szkołach na każdym etapie realizowanych zadań i zapewnią udział 224 uczniów w stażach i praktykach zawodowych w swoich przedsiębiorstwach.

  Liderem projektu, realizowanego z Poddziałania 8.5.1 RPOWŚ jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. Partnerami projektu są: Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Kształcenia Praktycznego.

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.