Open menu

O Jubileuszu

 


 

Jubileusz 90 - lecia szkolnictwa zawodowego - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

      uroczystości w kościele Wszystkich Świętych     W Starachowickim Centrum Kultury     Uroczystości w szkole   

 


         Spotkania absolwentów           Patron Eugeniusz Kwiatkowski           Z kronik szkoły   

 

 

   4 czerwca 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 miała miejsce wyjątkowa uroczystość- Jubileusz 90-lecia szkolnictwa zawodowego. Zaproszono znamienitych gości wśród których byli przedstawiciele ministerstwa, władz wojewódzkich, dawni dyrektorzy, nauczyciele i oczywiście absolwenci. W ciągu dziewięćdziesięciu lat doliczono się ich aż dwadzieścia tysięcy.

Rocznicową galę rozpoczęto mszą w kościele p.w. Wszystkich Świętych, w trakcie której poświęcono szkolny sztandar.

 

    Uroczystość kontynuowano w sali widowiskowej Starachowickiego Centrum Kultury. Dyrektor Zespołu Grażyna Małecka odebrała od starosty Andrzeja Matyni akt nadania imienia dla Technikum nr 2 przez Radę Powiatu. Patronem szkoły został Eugeniusz Kwiatkowski, wicepremier i minister w rządzie II RP, inicjator powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, czyli zespołu fabryk zbudowanych w celu wzmocnienia potencjału gospodarczego II RP. COP obejmował swoim zasięgiem ziemie centralne i południowe, jego integralną częścią były także Starachowice. Świadkiem nadania i honorowym gościem uroczystości była wnuczka E. Kwiatkowskiego dr inż. Julita Maciejewicz-Ryś. Wśród licznych gości znaleźli się także Jarosław Jankowski, dyrektor Departamentu Młodzieży i Organizacji Pozarządowych w ministerstwie Edukacji Narodowej, Stanisław Adamczyk, rektor Politechniki Świętokrzyskiej, Adam Jarubas , marszałek województwa świętokrzyskiego Małgorzata Muzoł, kurator świętokrzyski, Krzysztof Lipiec, starachowicki poseł, Małgorzata Szlęzak, wiceprezydent Starachowic, szefowie firm współpracujących ze szkołą. Powitano też byłych dyrektorów ZSZ Nr 2 i szkół będących jego poprzednikami: Henryka Kotulę, Mieczysława Sucheckiego, Adama Nowaka, Jadwigę Stachowicz, Marię Grochowinę, Ryszarda Ludwińskiego. Listy gratulacyjne nadesłali wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej.

    W czasie oficjalnych przemówień i pokazu multimedialnego przypominającego historię szkoły, podkreślono, że ZSZ Nr 2 to najstarsza szkoła techniczna w Starachowicach, sięgająca korzeniami do kursów zawodowych zorganizowanych w 1921r przez inż. Jana Rechnio. Powstały one z myślą o przygotowaniu ludzi do pracy w starachowickich zakładach górniczo-hutniczych, a następnie zbrojeniowych. W 1926r zajęcia zyskały status szkoły państwowej o profilu dokształcającym. Od 1935r placówka funkcjonowała pod nazwą Zasadnicza Szkoła Fabryczna. W czasie II wojny światowej stała się Szkoła Rzemieślniczą nadzorowaną przez hitlerowskich okupantów. Tu uczył inż. Bolesław Papi, uczestnik słynnego starachowickiego zamachu na inspektora gestapo Ericha Schutze. Tuż po wyzwoleniu placówka wznowiła działalność jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa, a potem Zespół Szkół Zawodowych. W 1949r ZSZ przeniósł się do obecnej siedzimy przy ul.1Maja . Szkoła była ściśle powiązana ze starachowicką Fabryką Samochodów Ciężarowych powstałą na majątku przedwojennych zakładów. Kształciła kadry pracownicze, stąd charakter edukacji oznaczało zapotrzebowanie na konkretnych fachowców. Ten trwający do lat 90-tych związek wygasł w wyniku przemian społeczno - politycznych, których następstwem była prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, w tym także FSC. Aby utrzymać się na  rynku oświatowym dawna szkoła zakładowa musiała się przeorganizować i przygotować ofertę dostosowaną do nowych potrzeb i oczekiwań. Wśród propozycji nauczania znalazły się takie kierunki jak: informatyka, mechatronika, elektronika, spedycja, poligrafia, obsługa ruchu turystycznego i organizacja reklamy. Szacuje się, że począwszy od 1921 roku wykształciła około 20 tysięcy osób.

    W programie uroczystości w SCK znalazła się także ceremonia przekazania nowego sztandaru oraz podziękowanie wszystkim jego sponsorom i wspólne zdjęcie. Były też wystąpienia gości, gratulacje i upominki.

 

    Około godziny 15:00 obchody przeniosły się do budynku ZSZ Nr 2, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę podarowaną przed Odlewnie Polskie S.A. Projekt tablicy wykonał absolwent technikum Kamil Pytel. Obok zawisł portret Eugeniusza Kwiatkowskiego pędzla tegorocznej maturzystki Zespołu Jolanty Cioroch. Potem można było zwiedzić szkołę, obejrzeć rocznicowe wystawy, wpisać się do księgi pamiątkowej. Byli uczniowie przeżyli chwile wzruszeń spotykając się po latach z dawnymi kolegami, nauczycielami i wychowawcami. Trwałymi pamiątkami z 90-lecia był medal projektu absolwenta Jarosława Szarana oraz monografia szkoły, której autorkami są Grażyna Kmiotek i Donata Zielińska-Miśkiewicz - nauczycieli języka polskiego. Po części oficjalnej absolwenci mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku i powspominać.

 


 
Ogłoszenie wyników
zbiórki publicznej na sztandar
dla Technikum nr 2 im. E. Kwiatkowskiego w Starachowicach
 

Społeczny Komitet  Fundacji Sztandaru dla Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach na podstawie podstawie zezwolenia udzielonego przez Starostę Starachowickiego, decyzją nr OR.III.5311.2.2011 z dn. 22.03.2011 r. przeprowadził zbiórkę publiczną do 23.03.2012 r. Celem zbiórki było zebranie środków pieniężnych na zakup sztandaru. 

Zbiórka została przeprowadzona na terenie powiatu starachowickiego w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach: 2 zł, 5 zł, 10zł, 20 zł, 50 zł.

W wyniku zbiórki pozyskano kwotę    5 369 zł, słownie złotych: pięć tysięcy czterysta cztery, rozprowadzając następujące cegiełki:

  1. 72  - cegiełki o nominale        2 zł       razem               144,00  złotych
  2. 35 - cegiełek o nominale       5 zł       razem               175,00  złotych
  3. 10 - cegiełek o nominale       10 zł     razem               100,00  złotych
  4. 20 - cegiełek o nominale       20 zł     razem               400,00  złotych
  5. 91 - cegiełek o nominale        50 zł     razem            4 550,00  złotych

Całkowita kwota zebrana w wyniku zbiórki została wydatkowana zgodnie z jej celem wskazanym w zezwoleniu nr OR.III.5311.2.2011 z dn. 22.03.2011 r. tzn. na zakup sztandaru szkoły. 

Koszty zorganizowania zbiórki w wysokości 369 złotych (zakup znaków holograficznych), pokryte zostały ze środków pozyskanych w wyniku zbiórki, koszt związany z wydrukiem cegiełek pokryty został ze środków własnych. Udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wynosi 7,38 %. Pozostałe cegiełki zniszczono komisyjnie. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (DZ.U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie otrzymały za te czynności wynagrodzenia.

Pełna dokumentacja źródłowa Komitetu znajduje się w dokumentacji szkoły.

skanowanie0001       skanowanie0002     skanowanie0003

 

 
Podziękowanie
za udział w Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2
w Starachowicach
 
 

Wyrażamy gorące podziękowanie za udział w uroczystościach Jubileuszu 90-lecia Zespołu Szkół Nr 2 w Starachowicach, które odbyły się 4 czerwca 2011roku.

Jubileusz szkolnictwa zawodowego i święto szkoły,  stał się okazją do sięgnięcia myślami w przeszłość, przywołania z pamięci zdarzeń i ludzi, którzy współtworzyli materialne i duchowe świadectwo, którego staliśmy się spadkobiercami. Nadanie imienia szkole, msza święta, poświecenie i przekazanie szkole sztandaru, tablicy pamiątkowej oraz uroczystości w SCK z udziałem wielu znamienitych gości stanowią pomost łączący piękną tradycję z przyszłością naszej szkoły i jej wychowanków.

Jesteśmy wdzięczni za dołączenie do zaszczytnego Grona Gości wszystkim, którzy swoją obecnością uhonorowali uroczystości oraz podkreślili jedność z wartościami stanowiącymi tożsamość naszej szkoły. Dzień ten był okazją do spotkań, wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć i sukcesów. Był to czas na wyrażenie uznania i podziękowania za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń młodzieży, którzy stanowią naszą dumę.

Wam drodzy absolwenci rozsiani po całym świecie dziękujmy za okazany związek uczuciowy ze szkołą, dziękujemy za życzenia, za obecność z nami w tym ważnym dla nas dniu, że chcieliście przeżyć raz jeszcze szkolne wspomnienia i zabrać je ze sobą w przyszłość.

Serdecznie dziękujemy za wielkie serce wszystkim Darczyńcom. To dzięki Waszej pomocy szkoła mogła wydać okolicznościowe pamiątki, godnie przyjąć Gości w murach szkoły.

Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice Zespołu Zawodowych Nr 2 w Starachowicach

 

 

MONOGRAFIA SZKOŁY I PAMIĄTKOWY MEDAL

 

 

monigrafiaMonografia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - wydanie jubileuszowe, upamiętnia dzieje szkoły od początku jej istnienia aż po dzień dzisiejszy, pokazując historię, różne aspekty pracy, utrwalając nazwiska uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, przyjaciół, ludzi oddanych i wspierających ambitne działania Dyrekcji i Grona Pedagogicznego. Walorem tego opracowania jest bogata galeria zdjęć.

Posiadanie tego albumu jest okazją do sentymentalnego powrotu w lata szkolne i czas młodości.

 

Jak wejść w jej posiadanie? prześlij zamówienie na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie 41 274 62 40

lub pocztą tradycyjną:

 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2

ul. 1-go Maja 4

27-200 Starachowice

 

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.