Open menu

Nauczyciele w Stafford College

 

Prezentacja leonardoVETPRO

 

Wysokość dotacji:  35 466,21 EUR

Autorki projektu: Beata Sławińska-Kopyś, Grażyna Kmiotek 
 

Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów sektorowych programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe ˝życie”, podobnie jak Comenius, Erasmus i Grundtvig. Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. W ramach programu realizowane są trzy rodzaje działań: projekty mobilności (staże i wymiany doświadczeń), projekty partnerskie oraz projekty transferu innowacji. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie  i narodowe ramy kwalifikacji  EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie o

twartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Budowanie europejskich standardów szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń” to projekt VETPRO, którego beneficjentami jest 18-osobowa grupa nauczycieli, w tym kadra kierownicza szkoły. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finanspwym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

Głównym celem projektu było zdobywanie i wymiana doświadczeń w zakresie organizowania pracy szkoły, kształcenia zawodowego i certyfikowania cząstkowych umiejętności zawodowych w Unii Europejskiej. Nauczyciele poznali brytyjski system kształcenia, system zewnętrznych egzaminów, praktyk zawodowych, bazę materialną szkół, treści programowe przedmiotów zawodowych, a także kulturę i obyczajowość Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu w dniach od 12.01-19.01.2013, grupa projektowa odwiedziła Wielką Brytanię. Głównym celem podróży było urokliwe miasto Stafford, leżące w hrabstwie Staffordshire, liczące około 60 tys. mieszkańców, którego bogata historia sięga czasów średniowiecza. Nauczyciele odwiedzili jedną z wiodących placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii - Stafford College. Uczy się w niej 3.500 uczniów na różnych poziomach i kursach. Szkoła zatrudnia ok. 600 nauczycieli, dysponuje nowoczesnym wyposażeniem i ma bogatą ofertę edukacyjną dla młodzieży i dla dorosłych. Tygodniowy pobyt był okazją do  skonfrontowania posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego z realiami angielskiego rynku pracy, podniesienia kwalifikacji zawodowych i językowych, nabycia umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku oraz poznania pracy szkoły w innym kraju Unii Europejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotoksiążki dokumentującej pobyt w Stafford.

fotoksiazka

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.