Open menu

Kreatywny uczeń - dobry pracownik!

pokl leonardo_2

 

2012-1-PL1-ESF01-27842 Kreatywny uczeń  - dobry pracownik

Autorki projektu: Beata Sławińska-Kopyś, Grażyna Kmiotek

Uczestnicy: 16 uczniów

Kraj: Wielka Brytania

 

 

leonardouczen

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem projektu pt: „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III – „Wysoka jakość systemu oświaty”, działanie 3.4 „Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie”, poddziałanie, 3.4.2 „Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe”, a finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Nasz projekt umożliwił 16 uczniom odbycie praktyki zagranicznej w Wielkiej Brytanii, w miejscowości Stafford. Do Stafford wyjechali uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i technik obsługi turystycznej. 

Bezpośrednimi uczestnikami projektu byli  uczniowie klas II- IV kształcący się w zawodzie technik obsługi  turystycznej oraz technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Głównym celem projektu było doskonalenie kształcenia zawodowego, oraz wskazanie uczniom korzyści i konieczności kształcenia ustawicznego. Staż zagraniczny stanowi integralną część szkolenia zawodowego młodzieży oraz wspiera ich wejście na rynek pracy. W ramach projektu 16 osobowa grupa uczniów wyjechała na 3-tygodniowe praktyki zawodowe realizowane w Wielkiej Brytanii. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie zwiększania jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w Polsce przez praktyczne podejście do nauki zawodu. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. Dzięki współpracy w ramach  projektu szkoła ma szansę wykształcić lepiej wykwalifikowanych absolwentów. Praktyka umożliwia uczniom pracę w zespole międzynarodowym. Była to możliwość połączenia zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zastosowanie w praktyce nabytych uprzednio zawodowych umiejętności. Uczniowie mieli szanse rozwijać kompetencje kluczowe dla zawodu w sposób nowoczesny i zgodny z oczekiwaniami rynku pracy. Uczniowie, pokonując trudności wynikające m.in. z barier językowych, nowego otoczenia i środowiska pracy w międzynarodowej grupie zawodowej, kreowali w sobie cechy pożądane w dalszej edukacji i karierze zawodowej tj. mobilność, kreatywność, przedsiębiorczość przez co zwiększą swoje szanse na rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikat Europass Mobility oraz certyfikaty potwierdzające realizację praktyki przygotowane przez organizację przyjmującą i pracodawców.

W czasie wolnym uczestnicy mieli możliwość poznania Wielkiej Brytanii od strony dziedzictwa kulturowego i historycznego. Udział w projekcie wpłynął na zwiększenie świadomości o potrzebie ciągłego doskonalenia się we współczesnym świecie, tak ważnego w dobie szybkiego postępu technologicznego. 

Zapraszamy do obejrzenia fotoksiążki dokumentującej pobyt.

1

Galeria zdjęć

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.