Open menu

Konkurs 2015 - Młody europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec!

logo uczen 

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Wspomniane wyżej mobilności będą się odbywały na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+. Szacuje się, że dzięki projektowi ok. 5 tys. osób zostanie objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej; ok. 4,5 tys. osób zdobędzie nowe kompetencje zawodowe, a 4 tys. uczniów i absolwentów będzie miało większe szanse na znalezienie zatrudnienia.

2015-1-PL 01-KA102-016123 - Młody Europejczyk - mobilny, wszechstronnie wykształcony fachowiec !; PO WER VET finansowany z EFS; okres realizacji od 2015-12-31 do 2017-12-30

W projekcie weźmie udział  101 uczniów kształcących się w zawodach:

  1.          technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  2.          technik mechatronik,
  3.          technik informatyk,
  4.          technik spedytor,
  5.          technik logistyk,
  6.          technik organizacji reklamy,
  7.          technik obsługi turystycznej.

Partnerami w projekcie są trzy instytucje:

  • hiszpańska  euroMind,
  • grecka Anadrasis Initiative Information
  • włoska YouNet.

Uczniowie w 6 grupach wyjadą na 2-tygodniowe, zagraniczne staże. Praktyki odbędą się w Hiszpanii w miejscowościach Ubeda i Sewilla, w Grecji w Ermupolis oraz we Włoszech w Bolonii.

Cele projektu to: zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży, umożliwienie  zdobycia umiejętności i kompetencji praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej, promocja zbliżenia europejskich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego, zmierzająca do standaryzacji, a także poszerzenie kompetencji językowych i międzykulturowych.

Dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik informatyk  zostanie zastosowany system ECVET, którego celem jest promowanie mobilności edukacyjnej w celu zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz ułatwienie transferu i uznawania kompetencji zawodowych między państwami członkowskimi UE. Na potrzeby systemu ECVET euroMind w porozumieniu  z dyrekcją szkół zawodowych Los Salesianos Triana jak również szkołą zawodową SAFA i w ścisłej współpracy z nauczycielami przedmiotów zawodowych tychże placówek (informatyka i elektryka – odnawialne źródła energii - technologia) opracował programy praktycznych szkoleń, które będą realizowane na terenie warsztatów tychże szkół dysponujących nowoczesnym wyposażeniem. Program zajęć obejmować będzie również wizyty obserwacyjne w firmach związanych bezpośrednio z daną tematyką. W przypadku dziedziny związanej z energią odnawialną jest to obserwacja w elektrowni słonecznej Abengoa.

Technicy informatycy będą obserwować codzienną pracę programistów i kreatorów aplikacji mobilnych na różnego rodzaju typu komórki - programowanie systemów Android.  Technicy organizacji reklamy będą tworzyli projekty grafiki przestrzennej o charakterze marketingowym. Najlepszy projekt zostanie wydrukowany w Centrum Innowacji i Rozwoju IDEAL przy użyciu drukarki 3D. Technicy mechatronicy udoskonalą swoje umiejętności programowania frezarki sterowanej numerycznie w systemie CAD/CAM. Praktyki dla techników obsługi turystycznej zorganizowano w atrakcyjnym geograficznie i turystycznie miejscu na greckiej wyspie Syros, która jest stolicą Cyklad.

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.