Open menu

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

Technik robót wykończeniowych  Technik robót wykończeniowych2  Technik robót wykończeniowych 3

 

Kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie:

K1. BUD.11. Wykonywanie robót montażowych , okładzinowych i wykończeniowych.

K2.BUD.14. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

 

Kształcenie zawodowe obejmuje:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
 • Kompetencje personalne i społeczne oraz organizacja pracy zespołów
 • Podstawy budownictwa
 • Język obcy zawodowy w budownictwie
 • Podstawy montażu systemu suchej zabudowy
 • Organizacja robót w budownictwie
 • Roboty wykończeniowe w budownictwie
 • Podstawy sporządzania kosztorysów robót budowlanych

Przedmioty w kształceniu zawodowym  praktycznym:

 • Montaż systemów suchej zabudowy
 • Wykonywanie robót wykończeniowych w budownictwie
 • Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
 • Organizowanie i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Miesięczna praktyka zawodowa odbywa się w centrach kształcenia praktycznego i u pracodawcy.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie :

 • organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót wykończeniowych przez zespoły robocze.
 • posługuje się dokumentacją budowlaną.
 • opracowuje projekty organizacji budowy i robót wykończeniowych.
 • wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót wykończeniowych w budownictwie.
 • sporządza przedmiary i obmiary robót wykończeniowych.
 • prowadzi dokumentację budowy.
 • sporządza harmonogramy robót wykończeniowych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów.
 • specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót wykończeniowych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie: może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z:

 • zagospodarowaniem terenu budowy,
 • montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych,
 • organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót wykończeniowych w obiektach budowlanych.

Środowisko pracy technika robót wykończeniowych w budownictwie

 • ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik robót wykończeniowych w budownictwie.
 • praca w tym zawodzie wykonywana jest przede wszystkim wewnątrz budynków, ale również na wolnym powietrzu.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie:

 • prawie zawsze pracuje w zespole ludzi.
 • w czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym.
 • często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych.
 • zdecydowana większość techników robót wykończeniowych w budownictwie pracuje w firmach wykonawczych.
 • dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

Kształcąc się w zawodzie technika robót wykończeniowych w budownictwie zwracamy uwagę na BHP ponieważ :

na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych.

Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr).

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.