kierunki_stara_wersja

TECHNIK INFORMATYK

Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu. Program nauczania obejmuje przedmioty niezbędne w pracy informatyka, natomiast baza sprzętowa umożliwia nabycie praktycznych umiejętności. Szkoła posiada pięć pracowni komputerowych oraz Multimedialne Centrum Informacji wyposażone w nowoczesny multimedialny sprzęt komputerowy ze stałym dostępem do Internetu.

Praca absolwenta: 
* instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych, 
* eksploatacja i serwis sprzętu komputerowego, 
* prowadzenie systemów oprogramowania użytkowego, 
* projektowanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi, 
* programowanie, 
* projektowanie i prowadzenie baz danych, 
* projektowanie i tworzenie stron WWW, pozyskiwanie informacji z Internetu, 
* instalowanie i prowadzenie gotowych systemów aplikacyjnych. 


Technicy informatycy mogą podejmować pracę w: 
* przedsiębiorstwach zajmujacych sie tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, 
* firmach świadczących usługi informatyczne, jak: montaż, sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, sieci komputerowych, 
* firmach, przedsiębiorstwach stosujących zaawansowane technologie informatyczne,
* działach informatyki różnych przedsiębiorstw, 
* firmach zajmujących się administrowaniem lokalnych sieci komputerowych, 
* własnej firmie komputerowej. 

 

TECHNIK MECHATRONIK

Zawód szerokoprofilowy, umożliwiający wstepną specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Specjalizacja może dotyczyć: automatyzacji procesów produkcyjnych robotyki, programowania i obslugi obrabiarek sterowanych numerycznie, mechatroniki pojazdów samochodowych. Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie technik mechatronik wspólnie z CKP posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownie elektrotechniki i elektroniki; pracownię komputerowego wspomagania projektowania; pracownie wytwarzania elementów konstrukcyjnych; licencjonowane oprogramowanie CAD/CAM; Pracownia wytwarzania elementów konstrukcyjnych wyposazona jest w : obrabiarki do obróbki metali i tworzyw (obrabiarka CNC) oraz stanowiska do obróbki ręcznej.

Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w Centrum Ksztalcenia Praktycznego. Zakres umiejetnosci i treści kształcenia, wynikający z opisu kwalifikacji absolwenta, zawierają następujące bloki programowe: podstawy mechatroniki; urządzenia i systemy mechatroniczne; konstrukcje mechatroniczne; podstawy działalnosci zawodowej. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik może być zatrudniony w zakladach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym oraz w zakladach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych a także samodzielnie prowadzić dzialalność gospodarczą. Technicy mechatronicy moga byc zatrudnieni na stanowiskach: konstruktora, technologa, mistrza, kierownika dzialu obsługi i napraw, zaopatrzeniowca, sprzedawcy sprzętu mechatronicznego powszechnego użytku, operatora i programisty CNC.

Wymagania psychofizyczne wlaściwe dla zawodu: ostrość wzroku, prawidłowe widzenie barw; prawidłowy sluch i powonienie; koordynacja zmyslowo-ruchowa; sprawnosc ruchowa rak, w szczególnosci palców; koncentracja i podzielnosc uwagi.

Absolwent szkoły ksztalcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem i obsługą urządzeń i systemów mechatronicznych, a zwlaszcza do: montażu i demontażu urządzeń i systemów,  programowania oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.

TECHNIK SPEDYTOR

Tendencje w rozwoju gospodarczym Polski w tym udzial w Unii Europejskiej wyraznie wskazuja na rozwój wymiany miedzynarodowej, której nieodlacznym elementem jest spedycja. Mozna zatem prognozowac wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny uslug. Optymizm jest tym wiekszy, iz przez wiele lat nie ksztalcono specjalistów spedytorów na poziomie szkoly ponadgimnazjalnej.

SPEDYTOR - organizuje transport towarów importowanych eksportowanych oraz przewozonych wewnatrz kraju. Swa prace wykonuje wykorzystujac umiejetnosci obslugi komputerów, telefaksów, telefonów i innych maszyn oraz urzadzen biurowych Technicy spedytorzy moga byc zatrudniani: w przedsiebiorstwach spedycyjnych, transportowych, agencjach obslugi portów morskich i lotniczych oraz w przedsiebiorstwach transportu kolejowego, miedzy innymi na nastepujacych stanowiskach: specjalista ds. spedycji krajowej i miedzynarodowej, spedytor: krajowy, miedzynarodowy, morski, lotniczy, drobnicowy, calo pojazdowy, sprzedawca uslug spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych, referent spedycyjny kierownik punktu ladunkowego, dyspozytor ladunkowy, organizator przewozów, taksator, specjalista ekspedytor ds. obslugi punktu eksploatacji.

Po ukończeniu szkoly absolwenci potrafią: opracowywac instrukcje wysylkowe i materialy informacyjne dla klientów, organizowac wyladunek towarów i ich zaladunek do samochodów, wagonów samolotów itp., sporzadzac umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadniac sposoby i miejsca dostarczenia ladunku, prowadzic rozliczenia cla, wypelniac druki SAD, organizowac odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywozonych z kraju, sporzadzac i wysylac awizo wysylkowe do klientów, prowadzic rozliczenia i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi zagranicznymi, prowadzic rozliczenia wysylki towarów, nadawac informacje faksem do klientów, przepisywac na maszynie lub komputerze potrzebne materialy, umowy i pisma, prowadzac rozmowy z klientami i kontrahentami w jezykach obcych.

Wymagania psychofizyczne wlaściwe dla zawodu spedytora: dobry stan zdrowia, odporność psychiczna na stres, umiejetność samokontroli i samooceny, umiejetność rozwiązywania problemów, zdolność pracy w grupie, dobra pamięć, wyobraźnia przestrzenna, komunikatywność, kultura osobista, podzielność uwagi, szybki refleks, otwartość na innowacje organizacyjno-techniczne i technologiczne.

TECHNIK ELEKTRONIK 

Po ukończeniu szkoly absolwenci potrafią: zanalizowac schematy ideowe, blokowe oraz montażowe ukladów i urzadzeń elektronicznych zmontować, uruchomić i przetestować układy i urządzenia elektroniczne, zaprojektować układy elektroniczne i obwody drukowane, wykorzystując odpowiednie oprogramowanie wspomagajace, zestroić i wyregulowac uklady elektroniczne obsługiwać nowoczesną aparaturę pomiarową i dokonywać pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych oraz zinterpretować otrzymane wyniki poslugiwac sie katalogami elementów i ukladów elektronicznych oraz instrukcjami obslugi i dokumentacja serwisowa urządzeń elektronicznych wykryć usterki i naprawić układy i urządzenia elektroniczne.

Technicy elektronicy są przygotowywani do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach we wszystkich kierunkach ksztalcenia ze szczególnym uwzglednieniem elektroniki, informatyki, automatyki, telekomunikacji i innych kierunków elektroniczno-elektrycznych. Technicy elektronicy sa przygotowani do prowadzenia wlasnej dzialalnosci gospodarczej oraz do podjecia pracy na stanowiskach montażu, uruchamiania i kontroli technicznej we wszystkich fazach produkcji, testowania i serwisu urzadzen elektronicznych w: zakladach, w których sa stosowane lub produkowane urzadzenia elektroniczne, warsztatach naprawczych urzadzen elektronicznych, zakladach instalujacych urzadzenia elektroniczne, systemy alarmowe, aparature kontrolno-pomiarowa pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących sie projektowaniem urzadzeń elektronicznych.

Szkoła posiada bogate, stale uzupelniane zaplecze technodydaktyczne do realizacji tresci programowych przedmiotów zawodowych elektryczno-elektronicznych Pracownia elektroniczna: przyrządy pomiarowe do badania i uruchamiania ukladów elektronicznych (oscyloskopy, zasilacze, generatory, multimetry) stanowiska lutownicze stacje wylutownicze elementy i podzespoly elektroniczne wykorzystywane do montazu projektowanych ukladów urzadzenia i uklady elektroniczne wykorzystywane do cwiczen, wykonane przez uczniów konczacych szkole w ramach prac dyplomowych Pracownia komputerowej symulacji ukladów elektronicznych: sterowniki programowalne firmy AEG programatory pamieci pólprzewodnikowych (DATAMAN-48) 10 stanowisk komputerowych z zainstalowanymi programami: do projektowania i analizy pracy ukladów elektronicznych (SPICE i Elektronics Workbench) do projektowania obwodów drukowanych (Eagle, Accel Eda) do nauki programowania robotów ( MTS Robin) do programowania przemyslowych sterowników programowalnych firmy AEG do programowania i symulacji pracy systemów mikroprocesorowych Pracownia elektrotechniki: przyrzady pomiarowe do badania i uruchamiania ukladów elektronicznych (oscyloskopy, zasilacze, generatory, multimetry) elementy i podzespoly do cwiczen z elektrotechniki stanowiska pomiarowe firmy LEYBOLD do badania: elementów elektronicznych duzej mocy elektronicznych ukladów mocy (prostowniki, falowniki, przemienniki czestotliwosci) maszyn elektrycznych (transformatory, silniki) ukladów zabezpieczen i sterowania (lączników, styczników) stanowiska do nauki montazu instalacji elektrycznych.

 

TECHNIK BUDOWNICTWA

Miejsce pracy absolwenta: Przedsiębiorstwa budowlane głównie przy przygotowywaniu i wykonywaniu robót budowlanych takich jak: budynków mieszkalnych, budynków uzytku publicznego, budowle przemyslowe i skladowe, biurach i pracowniach projektowych, organach nadzoru budowlanego, Inwentaryzacji obiektów budowlanych, przedsiębiorstwach konserwacji zabytków.

Stanowisko pracy absolwenta: w charakterze technika budowy, majstra budowy, kierownika robót, inspektora budowlanego w Urzedzie Gminy, kierownika budowy w nowoczesnych przedsiebiorstwach budowlanych w kraju i zagranicą. Po ukończeniu szkoły absolwent zdobędzie umiejetności: prowadzenie dokumentacji budowy, analizowanie dokumentacji technicznej, sporzadzania kosztorysów, wykonywanie rysunku technicznego, kierowanie robotami budowlanymi, kierowanie brygada remontowo-budowlana, wyposazenia instalacyjne budynków. Po ukonczeniu szkoly i zdaniu matury mozliwosc kontynuacji nauki na wszystkich kierunkach studiów wyższych.

W pracy technika budownictwa ogólnego na budowie ważne są następujące cechy osobowości: zainteresowanie zawodem, podejmowanie samodzielnych decyzji, umiejetność rozmawiania i współżycia z ludźmi oraz kierowanie ich pracą, odpowiedzialność, odporność psychiczna, zdolności organizacyjne, dokladność i solidność, cierpliwość, umiejetność oszczędnego gospodarowania materialami. Jeśli posiadasz kilka wyzej wymienionych cech to zdecyduj sie na zawód technika budownictwa, a umiejętności, fachową i aktualną wiedzę "budowlaną" przekażemy Ci na zajęciach w naszej szkole!

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik bedzie w przyszlosci pracownikiem firmy (przedsiebiorstwa) albo może prowadzic samodzielnie dzialalnosc gospodarcza Absolwenci sa zatrudniani w sferze produkcyjnej (zaklady produkcyjne maszyn i urzadzen, zaklady motoryzacyjne zaklady naprawcze maszyn i urzadzen) uslugowej (stacje obslugi samochodów, zaklady naprawcze taboru samochodowego, hurtownie i sklepy z czesciami samochodowymi Technicy mechanicy nadzoruja prace: robotników wspomagaja prace inzynierów lub samodzielnie wykonuja zadania we wszystkich obszarach dzialalnosci gospodarczej zwiazanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacja maszyn i urzadzen oraz pojazdów samochodowych.

Po ukończeniu szkoły absolwenci potrafią: konstruować proste obiekty mechaniczne, opracowywać dokumentacje podstawowych procesów technologicznych, korzystać z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagajacego projektowanie, produkcję, eksploatację maszyn i urządzeń. Szkoła posiada zaplecze techniczno-dydaktyczne w postaci pracowni technicznej i silnikowej. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zdobywaja umiejętności w zakresie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i zakładach naprawczych oraz w pracowniach Centrum Ksztalcenia Praktycznego w zakresie planowania procesów technologicznych na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC. Absolwenci technikum są przygotowani do kontynuacji nauki na wyższych uczelniach.

 

TECHNIK ELEKTRYK

Kierunek ten przygotowuje do pracy w zakladach energetycznych, elektronicznych, komunikacji, zakladach uslugowych, produkcyjnych, gdzie wymagana jest umiejetność obsługi i eksploatacji urządzeń i maszyn elektrycznych.


Praca absolwenta: 
- naprawa oraz obsługa urzadzeń i maszyn elektrycznych, 
- wykonywanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych.

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Technik obsługi turystycznej ustala, koordynuje i nadzoruje realizację obsługi turystycznej, w celu uzyskania maksymalnych efektów finansowych i społecznych firmy, bada popyt oraz kreuje podaż usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych, współpracując z innymi uczestnikami rynku. Planuje trasy podróży i dokonuje rezerwacji w hotelach dla klientów; organizuje lub sprzedaje pełne grupowe wyjazdy służbowe lub urlopowe.

 Absolwenci mogą być zatrudniani w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek. Istnieje możliwość zrobienia licencji pilota turystycznego w ramach szkoły.

Miejsce pracy: w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

 

Podczas nauki duży nacisk kładzie się na obsługę nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D oraz 3D oraz projektowanie publikacji. Technik cyfrowych procesów graficznych wykonuje min. komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Zajmuje się również projektowaniem witryn WWW, tworzeniem prezentacji multimedialnych, filmów, użytkowaniem urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych oraz kontrolą jakości produktów poligraficznych.

 

Miejsce pracy: 

Technik cyfrowych procesów graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych i książek, a także publikacji w postaci elektronicznej.

 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usług reklamowych. 


Miejsce pracy: 
w działach marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, agencjach i studiach graficznych, agencjach d/s kontaktów z prasą i kształtowanie opinii publicznej (Public Relations),prasa, radio, telewizja.

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

będzie przygotowany do serwisowania pojazdów samochodowych, sprawdzania stanu technicznego zepołów i pojazdów, lokalizowania i usuwania uszkodzeń w pojazdach. W trakcie nauki słuchacze nie tylko poszerzą swoją wiedzę dotyczącą klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania, ale również poznają najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji. Będą dokonywali oceny stanu technicznego pojazdów z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

 

Miejsce pracy: Absolwenci kierunku będą cenionymi fachowcami nie tylko w punktach serwisujących pojazdy samochodowe. Ich wiedza będzie również bardzo przydatna przy sprzedaży samochodów. Ciekawą możliwością jest również rozwinięcie własnej działalności oferującej usługi naprawczo – diagnostyczne.

 

 TECHNIK LOGISTYK 

zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Jako technik logistyk będziesz planował, organizował i kontrolował wykonanie zadań logistycznych środkami transportu lądowego, lotniczego i wodnego. Będziesz organizował transport, zaopatrzenie, magazynowanie i dystrybucję.

Miejsce pracy: Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.  Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej.

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Absolwenci kończąc szkołę w zawodzie technik ochrony środowiska, zostaną wyposażeni  w wiedzę i umiejętności  z zakresu ochrony wód, powietrza i gleby, skutecznej ochrony przed promieniowaniem i nadmiernym hałasem. Przyszłą  pracę będą mogli wykonywać w ośrodkach badań i kontroli środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków.

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Absolwent po ukończeniu technikum będzie przygotowany do zajmowania się utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci. Jego praca będzie polegała na  usuwaniu awarii, pracach konserwacyjnych, modernizacji, a także  rozbudowie istniejących i budowie nowych sieci.


TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania zadań zawodowych dotyczących organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej ich konserwacją i obsługą.

© 2019 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.

CoalaWeb Traffic

Today915
Yesterday2037
This week12019
This month14132
Total196299

Visitor Info

  • IP: 3.215.182.36
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

08-12-19
Free Joomla! templates by Engine Templates
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok