Open menu

Konkurs 2014 - Zagraniczne praktyki drogą do europejskich standardów w kształceniu zawodowym

projekt teczki
Projekt skierowany był do 54 uczniów  klas drugich i trzecich  technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach. Uczestnikami byli uczniowie kształcący się w zawodach: technik informatyk, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik ochrony środowiska.

Partnerem w projekcie była angielska oganizacja Training Vision LTd w Portsmouth - zapraszamy na stronę partnera z siedzibą w Plymouth. Dwutygodniowe praktyki zagraniczne odbywały się w Wielkiej Brytanii w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2015/2016. Beneficjenci projektu realizowali je zgodnie z opracowanym programem praktyk dla każdej grupy zawodowej. Główny cel projektu to zwiększenie mobilności edukacyjnej uczniów, rozwinięcie umiejętności językowych, rozwój osobowościowy, a także doskonalenie kształcenia zawodowego i dostosowanie go do standardów Unii Europejskiej. Uczestnictwo w praktykach zagranicznych miało wskazać  młodym ludziom korzyści i potrzebę kształcenia ustawicznego. Projekt zakładał również wsparcie szans edukacyjnych młodych ludzi narażonych na wykluczenie społeczne, czy to ze względu na status materialny, czy ze względu na środowisko.   Projekt wpłynął na zwiększenie poczucia własnej wartości, na właściwą motywację do podnoszenia kwalifikacji, zmobilizował ich do inwestowania w siebie i własny rozwój. Praktyka zagraniczna pokazała, jak pracować w zespole międzynarodowym i wielokulturowym. Dwutygodniowy pobyt w nowym, nieznanym otoczeniu zwiększył kompetencje uczniów w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności językowych i międzykulturowych, a jednocześnie wskazał ciągłą potrzebę rozwijania tych kompetencji, jakże potrzebnych w europejskim środowisku. Potwierdzeniem zdobytych podczas praktyk umiejętności są certyfikaty Europass-Mobility, Europass-Paszport Językowy oraz certyfikaty potwierdzające realizację praktyki wydane przez partnera angielskiego, które otrzymają uczestnicy projektu i które wzbogacą ich dokumentację aplikacyjną.  Rezultatem projektu jest zwiększenie szans dla  młodych ludzi na zatrudnienie  na, wymagającym dziś dużych umiejętności, ale też pełnej mobilności, rynku pracy. Zagraniczne praktyki pokazały również uczniom inne warunki kulturowe. 

Autorkami projektu są Beata Sławińska-Kopyś i Grażyna Kmiotek. Koordynatorkami językowymi Aneta Troszczak i Anna Bracik. 

 

PRAKTYKI OCZAMI UCZNIÓW - z pamiętnika stażysty :)  PREZENTACJA MULTIMEDIALNA  

Fotoksiążka I mobilność
12.04-25.04.2015

Fotoksiążka II mobilność
25.05-06.06.2015
Fotoksiążka III mobilność
20.09-03.10.2015

 

 

I grupa 12.04.2015 - 25.04.2015; opiekunowie Beata Sławińska-Kopyś, Aneta Troszczak

uczestnicy - klasa 3int technik informatyk:

20150424 160022

 

 1. Błędziński Arkadiusz
 2. Borowiec Mateusz
 3. Brzeski Damian
 4. Dąbrowski Cezary
 5. Dziekan Patrycja
 6. Figiel Mateusz
 7. Gębusia Radosław
 8. Kowalski Dawid
 9. Lefek Krzysztof
 10. Lesiak Karol
 11. Nowak Emil
 12. Pastuszka Krystian
 13. Połeć Kacper
 14. Salwa Jakub
 15. Śliwa Piotr
 16. Włodarczyk Jarosław
 17. Wójcicki Piotr
 18. Wójcik Igor                                                             Fotoksiążka - zapraszamy do oglądania

 

II grupa ; 24.05.2015 - 06.06.2015; opiekunowie Grażyna Kmiotek, Aneta Troszczak

49

uczestnicy- klasa 3lst, klasa 3pmt, 3smt:

  • technik mechatronik:
 1. Przygoda Albert
 2. Szustak Kacper
  • technik ochrony środowiska
 3. Gębura Żaneta
 4. Piwnik Patrycja
  • technik budownictwa:

 5. Staniek Joanna
  • technik mechanik:
 6. Fabiś Damian
 7. Barszcz Łukasz
 8. Lefek Robert
 9. Śpiewak Piotr
 10. Ziewiec Bartosz
  • technik spedytor:
 11. Fiutowski Kacper
 12. Urban Radosław
 13. Nowak Agata
 14. Pastuszka Agnieszka
  • technik pojazdów samochodowych:
 15. Burczak Mateusz
 16. Głowacki Damian                                                         Fotoksiążka - zapraszamy do oglądania
 17. Łodej Michał
 18. Janus Mateusz

III grupa; 20.09.2015 - 03.10.2015; opiekunowie Małgorzata Filipczak, Anna Bracik

uczestnicy - klasa 3lst, 3pmt, 3smt

  • technik mechatronik
 1. Dróżdż Michał
 2. Pająk Michał
  • technik ochrony środowiska
 3. Adamczyk Aleksandra
 4. Jankowicz Anita
  • technik elektryk
 5. Dymiński Kamil
 6. Wojteczek Dawid
 7. Wiecha Krzysztof
  • technik logistyk
 8. Buczyłowska Kinga
 9. Garło Zuzanna
 10. Janasiak Marta
 11. Nawrocka Karolina
 12. Pustuła Anna
  • technik pojazdów samochodowych99
 13. Kozak Grzegorz
 14. Kwapisz Przemysław
 15. Kwieciński Kamil
 16. Pastuszka Kamil
 17. Rokita Mateusz
 18. Spadło Mateusz

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Fotoksiążka - zapraszamy do oglądania

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.