Open menu

KONKURS 2014 - Innowacyjny, kreatywny, nowoczesny nauczyciel - kluczem do sukcesu ucznia

 

 

PRODUKTY PROJEKTU

 

 

 Z życia projektu :)

fotoksiazka hiszpaniaZawód nauczyciela wymaga od niego ciągłego, trwającego przez całe życie  rozwoju zawodowego. Nauczyciel, który się nie dokształca, mimo że nabiera większego doświadczenia i sprawności w wypełnianiu swoich zadań staje się coraz słabszy.  Aby tak się nie stało, powinien być wspierany w doskonaleniu się w szerokim zakresie, zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Nauczyciel, przygotowujący młodego człowieka  do pracy na obszarze Unii Europejskiej, do życia w środowisku wielokulturowym, musi sam  środowisko europejskie dobrze poznać. Mobilność zawodu nauczyciela stała się jednym z ważniejszych elementów jego pracy.  Szkoła zabiegając  o to, aby jeszcze bardziej zadbać o dobro i rozwój  uczniów , stwarza warunki, aby jej nauczyciele byli ludźmi otwartymi na nowości technologiczno-informacyjne, zachęca do mobilności i rozwijania, poszerzania swoich kompetencji i umiejętności. Nasi nauczyciele  kilkakrotnie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych, celem których było poznanie systemów oświaty w tych krajach, poznawanie nowych metod i narzędzi do pracy. Obserwowali ciekawe rozwiązania pedagogiczno-wychowawcze w tych krajach. Poznali węgierski, włoski, niemiecki, angielski system oświaty. Kolejnym na ścieżce mobilności nauczycieli jest hiszpański system oświaty, którego poznanie szkoła chciałaby zaproponować swoim nauczycielom. Podczas jednej z mobilności nauczyciele nawiązali kontakt z nauczycielką, Polką, uczącą w szkole językowej w Calahorze w Hiszpanii. To ona im przekazała wstępne informacje o szkole IES Virgen de Vico w Arnedo, która chętnie nawiązałaby kontakty i zainteresowana jest współpracą  ze szkołą zawodową w Polsce. Okazało się, że IES Virgen de Vico to duża szkoła, kształcąca uczniów na różnych poziomach. Przygotowuje ich do matury, kształci zawodowo. Dokładniejszych informacji o niej wyszukaliśmy w Internecie. Przeanalizowaliśmy jej historię, osiągnięcia, propozycje kształcenia, opinie uczniów o szkole. Analiza strony internetowej różnych organów miasta, dowiodła, że to szkoła mocno osadzona w środowisku i bardzo zaangażowana w kształcenie, zwłaszcza zawodowe, ma też  bardzo dobre wyniki maturalne. IES Virgen de Vico uczestniczy w różnych akcjach  o zasięgu krajowym i lokalnym. Jej uczniowie odnoszą sukcesy na różnych polach, np. zwyciężają w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych. Postępy uczniów można obserwować na wystawach, które dla nich i przez nich są organizowane.  Uczniowie i nauczyciele korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych,  zwłaszcza z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkoła jest bogato wyposażona w nowoczesny sprzęt, posiada liczne laboratoria,  pracownie warsztatowe.  Po zebraniu i przeanalizowaniu tych informacji dyrekcja szkoły podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy ze szkołą w Arnedo. W tym celu odnowiono, drogą telefoniczną i przez Skype’a, kontakt z Polką, mieszkającą w Calahorze. To ona odwiedziła szkołę w Arnedo,  przeprowadziła wstępną rozmowę z dyrektorem szkoły i zaprezentowała oczekiwania naszych  nauczycieli i kadry zarządzającej. Dyrektor oprowadził ją po placówce i przedstawił środowisko szkolne.  Goszcząc  w IES Virgen de Vico, pani Izabela Siulik – Monreal zrobiła wiele zdjęć, które przesłała na stronę naszej szkoły.  Ustalono wtedy również  termin rozmowy przedstawicieli szkół, w celu omówienia zagadnień interesujących obie szkoły.  Tych rozmów odbyło się kilka. Ustalono zasady współpracy. Opracowano program praktyk zawodowych job shadowing, wybrano grupy przedmiotow do obserwacji pracy nauczycieli w szkole partnerskiej. Na bieżąco, w miarę potrzeb, szkoła  telefonicznie i poprzez korespondencję e-mailową,  a także za pośrednictwem pani Izabeli utrzymuje kontakt ze szkołą w Arnedo... i tak to się zaczęło... autorki projektu Beata Sławińska-Kopyś i Grażyna Kmiotek tą znajomość "przelały" na papier i przygotowały wniosek na konkurs 2014.

Zabrakło trochę punktów i wniosek trafił z dobrą punktacją na listę rezerwową. 20 stycznia 2015 r. dobre wieści z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: "Pragniemy poinformować, że rozpoczęcie projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który ma na celu dofinansowanie wniosków znajdujących się obecnie na liście rezerwowej programu Erasmus+ KA1 sektora Edukacja szkolna jest w końcowej fazie negocjacji...  

Projekt numer: 2014-1-PL01-KA101-001621, tytuł: Innowacyjny, kreatywny, nowoczesny nauczyciel – kluczem do sukcesu ucznia "Innovative, creative, modern teacherthe key to the student's success" stał się faktem.

 

Uczestnicy projektu:

 1. Bracik Anna
 2. Gwardyś Sławomir
 3. Kamiński Ireneusz
 4. Kmiotek Grażyna
 5. Leszczyszyn Dariusz
 6. Ludwiński Ryszard
 7. Małecka Grażyna
 8. Niedopytalska Maria
 9. Prostak Dorota
 10. Sławińska-Kopyś Beata
 11. Szymczyk Małgorzata
 12. Troszczak Aneta

Informacje o instytucji partnerskiej

 

Partnerem projektu była szkoła hiszpańska IES Virgen de Vico. To nowoczesna i bardzo prężnie rozwijająca się placówka oświatowa w  Arnedo. W szkole uczy się młodzież w wieku od 12 roku do 19 roku życia.  IES Virgen de Vico od dawna pełni rolę centrum oświatowego w Arnedo, oferując szeroki zakres szkoleń, tj. ESO, PCPI, przygotowujące do matury, kształcenie zawodowe na poziomie średnim i wyższym. Prowadzi również wyższe cykle szkoleniowe, m.in. z zakresu administracji i zarządzania. W jej skład wchodzą: gimnazjum, liceum humanistyczne, liceum techniczne, technikum elektroniczne, technikum administracyjne, szkoła zawodowa, szkoła pomaturalna. W  murach szkoły  wiedzę i wykształcenie zdobywa obecnie 450 osób (  22 oddziały klasowe) pod opieką 48 nauczycieli i 4 pracowników administracyjnych. Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczno-wychowawczą, m.in. pracownie artystyczne, laboratorium chemiczne, fizyczne, sale warsztatowe, 6 pracowni informatycznych, 2 pracownie elektroniczne, ale i bogato wyposażone pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących na różnych poziomach edukacyjnych. Centrum prowadzi liczne zajęcia pozalekcyjne i poprzez swoją stronę internetową  (www.iesvirgendevico.org) aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Arnedo. W życie szkoły są mocno zaangażowani rodzice, którzy pracują aktywnie w Radzie Szkoły, liczącej 17 osób. IES Virgen de Vico jest szkołą posiadającą certyfikat doskonałości EFQM w zakresie usług publicznych w gminie La Rioja. Placówka realizuje projekty unijne, np. wymiana uczniów z Caussade (Francja, 2011/12, 2013/14), wyjazdy studyjne do Walencji (Francja, 2012/13).  Szkoła wdraża nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. W pracy dydaktycznej wykorzystuje  ok. 130 komputerów. Posiada 24 tablice interaktywne, nauczyciele używają tabletów połączonych z tabletami uczniów.W szkole wykorzystywany jest dziennik elektroniczny.  Uczniowie i nauczyciele korzystają z platformy Moodle, platformy Racima, dokumentują swoją działalność poprzez  m.in. serwis internetowy You Tube. Dużą uwagę przywiązuje się w szkole do bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, stąd akcje uświadamiające, np. czym jest ciberbullyng. IES Virgen de Vico jest instytucją o szerokich  horyzontach, wyrabiającą u swoich wychowanków świadomość odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją. Szkoła uczestniczy w międzynarodowym programie badań w dziedzinie nauki i edukacji środowiskowej GLOBE. Uczniowie pod czujnym okiem pedagogów prowadzą bloga środowiskowego, na którym rozmawiają o potrzebie ochrony środowiska naturalnego, o recyclingu, wymieniają się różnymi poradami, rysują plakaty o tematyce ekologicznej. Szkoła prowadzi bogatą działalność w różnych sektorach. Organizuje konferencje na tematy nurtujące współczesną młodzież, np. przeciwdziałanie przemocy, innowacyjne, kreatywne uczenie, zapobieganie pożarom, przemoc w Internecie. Z myślą o wszechstronnym rozwoju ucznia organizowane są wycieczki, np. do muzeów (Logrono, Madryt, San Millan), spotkania z żywą lekcją literacką – współtworzenie spektaklu „Król Edyp” w Saragossie. Często organizowane są warsztaty z przedstawicielami lokalnych firm, organizuje się również wizyty młodzieży w zakładach, firmach, instytucjach (np. w Santa Colona, Logrono, ). Tradycją szkoły są wycieczki na wyższe uczelnie (np. Uniwersytet w La Rioja) celem zainspirowania młodzieży do dalszej nauki. Szkoła dba o rozwój fizyczny swoich wychowanków, dlatego jej tradycją  są dni narciarstwa, w czasie których organizowane są obozy dla uczniów, np. w Valdezcaray. IES Virgen de Vico może poszczycić się również osiągnięciami swoich uczniów. Dwukrotnie zwyciężyli w Matematycznych Warsztatach na Uniwersytecie La Rioja, wyróżnienie zostali za spektakl poetycko – muzyczny „Romance de Luna Luna”,  uczeń szkoły został brązowym medalistą  w  Lekkoatletycznych Mistrzostwach Hiszpanii.

 

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.