Open menu

Słowniczek OZE

POLSKO - ANGIELSKI SŁOWNICZEK ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 Rzeczowniki

·  alternatywne źródła energii

·  atmosfera

·  biosfera

·  bogactwa naturalne

·  chemikalia przemysłowe

·  chlorofluorki

·  dwutlenek siarki

·  dwutlenek węgla

·  dziura ozonowa

·  efekt cieplarniany

·  ekosfera

·  ekosystem

·  emisja zanieczyszczeń przemysłowych

·  energia odnawialna

·  erozja gleb

·  gatunek

·  gatunek zagrożony

·  globalne zmiany pogodowe

·  hydrosfera

·  komin fabryczny

·  kwaśny deszcz

·  łańcuch pokarmowy

·  las tropikalny

·  litosfera

·  mieszkańcy

·  nawozy

·  niszczenie lasów

·  ochrona

·  ochrona przyrody

·  ochrona warstwy ozonowej

·  ocieplenie klimatu ziemskiego

·  oczyszczalnia ścieków

·  odpady

·  odpady nuklearne

·  odpady przemysłowe

·  opad nuklearny

·  paliwa kopalne

·  planeta

·  pracownik ochrony środowiska

·  problem ludnościowy

·  produkcja żywności

·  promienie ultrafioletowe

·  przetwarzanie odpadów

·  przyrodnik

·  radioaktywność

·  rezerwy naturalne

·  równowaga ekologiczna

·  ścieki

·  ścieki nieoczyszczone

·  składowanie odpadów

·  śmieci

·  śmiercionośne powietrze

·  smog

·  spaliny

·  środki owadobójcze

·  środki zatruwające środowisko

·  środowisko

·  środowisko naturalne

·  surowce

·  tlen

·  uszkodzenie

·  walka o przetrwanie

·  warstwa ozonowa

·  wycinanie lasów

·  wymarcie/wyginięcie

·  wypadek nuklearny

·  wysypisko

·  wysypisko chemiczne

·  wysypisko odpadów nuklearnych

·  wyziewy trujące

·  zalesianie

·  zależność wzajemna

·  zanieczyszczenie

·  zanieczyszczenie powietrza

·  zanieczyszczenie wody

·  zasoby odnawialne

·  zatrucie

·  zniszczenie

·  źródła pożywienia

 Przymiotniki

·  ginący

·  narażony na poważne ryzyko

·  nieskażony

·  nieszkodliwy

·  odnawialny

·  przeludniony

·  radioaktywny

·  rozkładalny biologicznie

·  rozrzutny

·  rozwijający się

·  rozwinięty

·  rzadki (gatunek)

·  szkodliwy

·  środowiskowy

·  światowy (problem)

·  w niebezpieczeństwie

·  wytrzymały

·  zagrożony

·  zatruty/zanieczyszczony

·  "zielony"

 Czasowniki

·  chronić (przyrodę)

·  chronić środowisko

·  dostosować do potrzeb środowiska

·  emitować

·  kształtować środowisko

·  monitorować środowisko

·  narażać na niebezpieczeństwo

·  oszczędzić/ocalić

·  polować

·  poprawić stan środowiska

·  przetrwać

·  przetwarzać (odpady)

·  przyjmować/chłonąć

·  rozwiązać (problem)

·  utracić (środowisko naturalne)

·  wchłaniać

·  współpracować

·  wydzielać

·  wyginąć

·  wymierać

·  wyrzucać (na wysypisko)

·  zagrażać

·  zakazać

·  zakłócać

·  zanieczyszczać

·  zatruwać

·  zmieniać środowisko

·  zniszczyć

·  żyć w harmonii

 Potoczne wyrażenia

·  Co możesz zrobić dla Twojej planety?

·  fanatyk ekologii

·  myślenie ekologiczne

·  nieszkodlIwy dla środowiska

·  Ocal planetę !

·  prowadzić kampanię ekologiczną

·  rolnictwo ekologiczne

·  ruch Greenpeace

·  Ruch Przyjaciół Ziemi

·  wprowadzać ustawy proekologiczne

Nouns

·  alternative sources of energy

·  atmosphere

·  biosphere

·  natural resources

·  industrial chemicals

·  chlorofluorocarbons (CFCs)

·  sulphur dioxide

·  carbon dioxide

·  ozone hole

·  greenhouse effect

·  ecosphere

·  ecosystem

·  factory emission

·  renewabie energy

·  soil erosion

·  species

·  endangered species

·  global weather changes

·  hydrosphere

·  smokestack; factory chimney

·  acid rain

·  food chain

·  rain forest

·  Iithosphere

·  inhabitants

·  fertilizers

·  forest destruction

·  conservation; protection

·  wildlife conservation

·  ozone layer protection

·  global warming

·  sewage treatment plant

·  waste

·  nuclear waste

·  industrial waste

·  nuclear fallout

·  fossil fuels

·  planet

·  environmental officer

·  population problem

·  food production

·  ultraviolet rays

·  recycling

·  naturalist

·  radioactivity

·  nature reserve

·  ecological balance

·  sewage

·  untreated sewage

·  waste storage

·  litter

·  killer air

·  smog

·  exhaust gases

·  pesticides

·  pollutants

·  environment

·  natural habitat

·  raw materials

·  oxygen

·  damage

·  struggle for survival

·  ozone layer wycinanie

·  deforestation

·  extinction

·  nuclear accident

·  dump

·  chemical dump

·  nuclear dump

·  toxic fumes

·  afforestation

·  interdependence

·  pollution

·  air pollution

·  water pollution

·  renewabie resources

·  contamination

·  destruction

·  food sources

Adjectives

·  dying

·  at serious risk

·  pure

·  harmless

·  renewable

·  overpopulated

·  radioactive

·  biodegradable

·  wasteful

·  developing

·  developed

·  rare (species)

·  harmful

·  environmental

·  global (problem)

·  in danger

·  sustainable

·  under threat

·  polluted

·  green

Verbs

·  to conserve (nature)

·  to protect the environment

·  to adapt to the environment

·  to emit

·  to create the environment

·  to keep a check on the environment

·  to endanger

·  to save

·  to hunt

·  to improve the environment

·  to survive

·  to recycle

·  to take in

·  to solve (a problem)

·  to lose (home habitat)

·  to soak up

·  to work together; to cooperate

·  to release; to give off

·  to die out

·  to become extinct

·  to dump

·  to threaten

·  to ban

·  to disturb

·  to pollute

·  to poison

·  to alter the environment

·  to destroy; to damage

·  to live in harmony

Common expressions

·  What can you do for the Planet?

·  eco freak

·  green thinking

·  environment friendly

·  Save the planet !

·  lead an ecological campaign

·  eco farming

·  Greenpeace

·  Friends of the Earth

·  to enforce ecological laws

Źródło:

http://www.focus.olsztyn.pl/slownictwo-ekologia-srodowisko-pl.html

 

przygotowały: Anna Bracik i Aneta Troszczak

 

Słowniczek terminów związanych z odnawialnymi źródłami energii słownik będzie rozbudowany na bieżąco.

 

 

 

 

 Rzeczowniki

·  alternatywne źródła energii

·  atmosfera

·  biosfera

·  bogactwa naturalne

·  chemikalia przemysłowe

·  chlorofluorki

·  dwutlenek siarki

·  dwutlenek węgla

·  dziura ozonowa

·  efekt cieplarniany

·  ekosfera

·  ekosystem

·  emisja zanieczyszczeń przemysłowych

·  energia odnawialna

·  erozja gleb

·  gatunek

·  gatunek zagrożony

·  globalne zmiany pogodowe

·  hydrosfera

·  komin fabryczny

·  kwaśny deszcz

·  łańcuch pokarmowy

·  las tropikalny

·  litosfera

·  mieszkańcy

·  nawozy

·  niszczenie lasów

·  ochrona

·  ochrona przyrody

·  ochrona warstwy ozonowej

·  ocieplenie klimatu ziemskiego

·  oczyszczalnia ścieków

·  odpady

·  odpady nuklearne

·  odpady przemysłowe

·  opad nuklearny

·  paliwa kopalne

·  planeta

·  pracownik ochrony środowiska

·  problem ludnościowy

·  produkcja żywności

·  promienie ultrafioletowe

·  przetwarzanie odpadów

·  przyrodnik

·  radioaktywność

·  rezerwy naturalne

·  równowaga ekologiczna

·  ścieki

·  ścieki nieoczyszczone

·  składowanie odpadów

·  śmieci

·  śmiercionośne powietrze

·  smog

·  spaliny

·  środki owadobójcze

·  środki zatruwające środowisko

·  środowisko

·  środowisko naturalne

·  surowce

·  tlen

·  uszkodzenie

·  walka o przetrwanie

·  warstwa ozonowa

·  wycinanie lasów

·  wymarcie/wyginięcie

·  wypadek nuklearny

·  wysypisko

·  wysypisko chemiczne

·  wysypisko odpadów nuklearnych

·  wyziewy trujące

·  zalesianie

·  zależność wzajemna

·  zanieczyszczenie

·  zanieczyszczenie powietrza

·  zanieczyszczenie wody

·  zasoby odnawialne

·  zatrucie

·  zniszczenie

·  źródła pożywienia

 Przymiotniki

·  ginący

·  narażony na poważne ryzyko

·  nieskażony

·  nieszkodliwy

·  odnawialny

·  przeludniony

·  radioaktywny

·  rozkładalny biologicznie

·  rozrzutny

·  rozwijający się

·  rozwinięty

·  rzadki (gatunek)

·  szkodliwy

·  środowiskowy

·  światowy (problem)

·  w niebezpieczeństwie

·  wytrzymały

·  zagrożony

·  zatruty/zanieczyszczony

·  "zielony"

 Czasowniki

·  chronić (przyrodę)

·  chronić środowisko

·  dostosować do potrzeb środowiska

·  emitować

·  kształtować środowisko

·  monitorować środowisko

·  narażać na niebezpieczeństwo

·  oszczędzić/ocalić

·  polować

·  poprawić stan środowiska

·  przetrwać

·  przetwarzać (odpady)

·  przyjmować/chłonąć

·  rozwiązać (problem)

·  utracić (środowisko naturalne)

·  wchłaniać

·  współpracować

·  wydzielać

·  wyginąć

·  wymierać

·  wyrzucać (na wysypisko)

·  zagrażać

·  zakazać

·  zakłócać

·  zanieczyszczać

·  zatruwać

·  zmieniać środowisko

·  zniszczyć

·  żyć w harmonii

 Potoczne wyrażenia

·  Co możesz zrobić dla Twojej planety?

·  fanatyk ekologii

·  myślenie ekologiczne

·  nieszkodlIwy dla środowiska

·  Ocal planetę !

·  prowadzić kampanię ekologiczną

·  rolnictwo ekologiczne

·  ruch Greenpeace

·  Ruch Przyjaciół Ziemi

·  wprowadzać ustawy proekologiczne

Nouns

·  alternative sources of energy

·  atmosphere

·  biosphere

·  natural resources

·  industrial chemicals

·  chlorofluorocarbons (CFCs)

·  sulphur dioxide

·  carbon dioxide

·  ozone hole

·  greenhouse effect

·  ecosphere

·  ecosystem

·  factory emission

·  renewabie energy

·  soil erosion

·  species

·  endangered species

·  global weather changes

·  hydrosphere

·  smokestack; factory chimney

·  acid rain

·  food chain

·  rain forest

·  Iithosphere

·  inhabitants

·  fertilizers

·  forest destruction

·  conservation; protection

·  wildlife conservation

·  ozone layer protection

·  global warming

·  sewage treatment plant

·  waste

·  nuclear waste

·  industrial waste

·  nuclear fallout

·  fossil fuels

·  planet

·  environmental officer

·  population problem

·  food production

·  ultraviolet rays

·  recycling

·  naturalist

·  radioactivity

·  nature reserve

·  ecological balance

·  sewage

·  untreated sewage

·  waste storage

·  litter

·  killer air

·  smog

·  exhaust gases

·  pesticides

·  pollutants

·  environment

·  natural habitat

·  raw materials

·  oxygen

·  damage

·  struggle for survival

·  ozone layer wycinanie

·  deforestation

·  extinction

·  nuclear accident

·  dump

·  chemical dump

·  nuclear dump

·  toxic fumes

·  afforestation

·  interdependence

·  pollution

·  air pollution

·  water pollution

·  renewabie resources

·  contamination

·  destruction

·  food sources

Adjectives

·  dying

·  at serious risk

·  pure

·  harmless

·  renewable

·  overpopulated

·  radioactive

·  biodegradable

·  wasteful

·  developing

·  developed

·  rare (species)

·  harmful

·  environmental

·  global (problem)

·  in danger

·  sustainable

·  under threat

·  polluted

·  green

Verbs

·  to conserve (nature)

·  to protect the environment

·  to adapt to the environment

·  to emit

·  to create the environment

·  to keep a check on the environment

·  to endanger

·  to save

·  to hunt

·  to improve the environment

·  to survive

·  to recycle

·  to take in

·  to solve (a problem)

·  to lose (home habitat)

·  to soak up

·  to work together; to cooperate

·  to release; to give off

·  to die out

·  to become extinct

·  to dump

·  to threaten

·  to ban

·  to disturb

·  to pollute

·  to poison

·  to alter the environment

·  to destroy; to damage

·  to live in harmony

Common expressions

·  What can you do for the Planet?

·  eco freak

·  green thinking

·  environment friendly

·  Save the planet !

·  lead an ecological campaign

·  eco farming

·  Greenpeace

·  Friends of the Earth

·  to enforce ecological laws

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.