Open menu

Leonardo da Vinci - Europejskie standardy w kształceniu zawodowym

 

logo-llp-nowe-plEuropejskie standardy w kształceniu zawodowym

2013-1-PL1-LEO01-37860 Europejskie standardy w kształceniu zawodowym

Wartość projektu: 118 076,02 EUR

Autor projektu: Elżbieta Gębura

Kraj: Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy

Uczestnikami projektu byli uczniowie uczęszczający do technikum, kształcący się w zawodzie: technik logistyk, budownictwa, organizacji reklamy, obsługi turystycznej. Staż zagraniczny stanowi integralną część szkolenia zawodowego młodzieży oraz wspiera ich wejście na rynek pracy. W ramach projektu 3 grupy 16 osobowe odbyło 2-tygodniowe praktyki zawodowe realizowane w Niemczech, Hiszpanii i w Anglii. Głównym celem projektu było doskonalenie kształcenia zawodowego, oraz wskazanie uczniom korzyści i konieczności kształcenia ustawicznego. Dzięki współpracy w ramach projektu szkoła ma szansę wykształcić lepiej wykwalifikowanych absolwentów. Praktyka umożliwiła uczniom pracę w zespole międzynarodowym. Była to doskonała możliwość połączenia zdobytej w szkole wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zastosowanie w praktyce nabytych uprzednio zawodowych umiejętności. Uczniowie mieli szanse rozwijać kompetencje kluczowe dla zawodu w sposób nowoczesny i zgodny z oczekiwaniami rynku pracy. Uczniowie, pokonując trudności wynikające m.in z barier językowych, nowego otoczenia i środowiska pracy w międzynarodowej grupie zawodowej, kreowali w sobie cechy pożądane w dalszej edukacji i karierze zawodowej tj. mobilność, kreatywność, przedsiębiorczość przez co wzrosły ich szanse na rynku pracy. Uczestnicy projektu otrzymali certyfikat Europass Mobility oraz certyfikaty potwierdzające realizację praktyki przygotowane przez organizację przyjmującą i pracodawców. Dla grupy odbywającej staż w Anglii wdrażone zostały elementy systemu ECVET. Udział w projekcie wpłynął na zwiększenie świadomości o potrzebie ciągłego doskonalenia się tak ważnego w dobie szybkiego postępu . W czasie wolnym uczestnicy mieli możliwość poznania dziedzictwa kulturowego i historycznego kraju Partnera. Wyjazd zagraniczny na staż pozwolił na podniesienie poziomu poczucia własnej wartości uczestników, ukazał im nowe możliwości oraz dał szanse na przełamanie stereotypów myślenia, dotyczących braku perspektyw zawodowych. 

Partnerem w Niemczech jest Vitalis GmbH, w Hiszpanii EuroMind a w Anglii Training Vision Ltd. Uczniowie kształcący sie w zawodzie technik logistyk oddelegowani byli na staż do firm niemieckich: Gate Gourmet GmbH .Mitte, Netto Market Discount, OBI Leipzig, Dehner Gartencenter a technik budownictwa pracował w firmie Baurepraturen Thomas Pollmer. Technik obsługi turystycznej praktykował w: Hotel & Restaurant Museo de Agricultura,.Hotel RL Ciudad Ubeda w Hiszpanii.

Praktyki w Niemczech >>> Praktyki w Wielkiej Brytanii >>>

28


40
4

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.