Open menu

power

 
 
tytuł projektu:
 E-learning i nowe technologie w kształceniu techników  - konkurs 2016
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej", realizowany w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE
 
projekt:
projekt realizowany na zasadach programu Erasmus+
 
partnerzy:
Associação Intercultural Amigos da Mobilidade - Portugalia; 
 
wartość projektu:
28 832 Euro
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 15.11..2016 r. do 14.11.2017 r.
 
Opis projektu
 
Celem głównym projektu było doskonalenie jakości i innowacyjności w zakresie nauczania poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.
Cele szczegółowe projektu to:
  • udział w szkoleniu międzynarodowym,
  • zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w nauczaniu - e-learning, blended learning, wideokonferencje, prowadzenie blogów edukacyjnych, tworzenie tutoriali edukacyjnych z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, webinarium, 
  • rozwijanie współpracy międzynarodowej w edukacji, nawiązanie kontaktów ze szkołami portugalskimi o zbliżonej ofercie edukacyjnej ( informatyka, mechanika, elektrotechnika, technika odnawialnych źródeł energii) i wymiana doświadczeń, 
  • rozwijanie znajomości języków obcych wśród uczestników projektu.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w szkolnictwie zawodowym jest niezwykle ważne i atrakcyjne szczególnie w nauczaniu przedmiotów zawodowych technicznych. Dzięki nim można tworzyć wirtualne laboratoria i pokazywać symulacje skomplikowanych procesów, często bardzo abstrakcyjnych i bez wizualizacji trudnych do zrozumienia. Każda forma doskonalenia umiejętności w tym zakresie jest potrzebna. Spotkanie z nauczycielami portugalskimi pozwoli na wymianę dobrych praktyk wypracowanych przez polskich i portugalskich nauczycieli. Nauczyciele spotkali się z ekspertem doktorem Nuno Varajao Barbosa na temat międzynarodowej konferencji TVET w Malezji w sierpniu 2015 roku na temat implementacji e-learningu w szkolnictwie zawodowym.  Więcej >>>>

Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.