Open menu

Zrealizowane projekty unijne - 2016 - Profesjonalni na europejskim rynku pracy

Spis treści

power

 
 
tytuł projektu:
 Profesjonalni na europejskim rynku pracy - konkurs 2016
 
nazwa beneficjenta:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARACHOWICACH
 
województwo: 
powiat:
świętokrzyskie 
starachowicki
 
współfinansowany:
Europejski Fundusz Społeczny
 
program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020
 
działanie:
IV oś priorytetowa Innowacje społecze i współpraca ponadnarodowa
 
projekt:
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego
 
partnerzy:
EUROMIND PROJECTS - Hiszpania; Associação de Mobilidade Intercultural Euromob - Portugalia
 
wartość projektu:
614 941,35 zł
 
finansowanie z Unii Europejskiej:
100%
 projekt realizowany od 01.10.2016 r. do 31.01.2018 r.
 
Opis projektu
Celem projektu było zwiększenie mobilności edukacyjnej młodzieży i lepsze przygotowanie do wejścia na coraz to bardziej wymagający rynek pracy. Grupa beneficjentów zdobyła wiedzę branżową i poszerzyła znajomość swojego zawodu oraz rrozwinęła umiejętności interpersonalne. Partnerami w projekcie były instytucje: hiszpańska - EUROMIND PROJECTS i portugalska Associação de Mobilidade Intercultural Euromob. W Hiszpanii uczniowie odbyli staże w postaci kursów zawodowych w placówkach kształcenia zawodowego (VET-SCHOOL). W Portugalii zorganizowano praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach (VET-COMP). Uczniowie uczestniczący w mobilnościach poznali kulturę i zabytki kraju goszczącego. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy projektu otrzymują dokumenty potwierdzajace odbycie szkolenia lub stażu - Dokument Europass Mobilność i ECVET. W projekcie zrealizowano pieć 2-tygodniowych mobilności, w których wzięło udział ogółem 80 uczniów.
 
© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.