Open menu

 

zobacz film z informacją o zawodzie  


drzewko„…Tak, to prawda, że krajobraz trochę się zmienił.

Gdzie były lasy, teraz gruszki fabryk i cysterny.

Zbliżając się do mostów przy ujściu rzeki zatykamy nosy,

w jej nurcie ropa i chlor, i związki metylu […]

Czytaliśmy u dawnych poetów o zapachu ziemi

I o konikach polnych. Dziś omijamy pola…”

(Czesław Miłosz „Trzy rozmowy o cywilizacji”-II)

 

CZYM JEST OCHRONA ŚRODOWISKA ?

Ochrona środowiska jest stałym elementem rozwoju cywilizacji. Od lat obserwujemy nieustanne pogarszanie się stanu środowiska. Następuje wzrost zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. Konieczne więc, staje się rozsądne gospodarowanie w środowisku, pozostające w zgodzie z jego naturalnymi możliwościami.

 Jesteś zainteresowany ?drzewko2
-  jak wygląda stan wód naturalnych
-  co znajduje się w powietrzu, którym oddychamy
-  jak radzić sobie z  odpadami
-  czy gleba nadaje się do uprawy

Chciałbyś?
-  ż w zgodzie z naturą
-  poznać najgłębsze tajniki ekologii

 

Masz predyspozycje zawodowe:
- uzdolnienia techniczne i manualne;
- sprawno
ść fizyczna;
- dobrze rozwini
ęte wszystkie zmysły;
- podzielno
ść uwagi, zdolność koncentracji;
- cierpliwo
ść, systematyczność, dokładność;
- odporno
ść na zmienne wpływy środowiska pracy;
- komunikatywno
ść;
- odpowiedzialno
ść;

 

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA - to zawód z przyszłością

 

Podstawowe zadania technika ochrony środowiska to: monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie, określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów, sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi, prowadzenie badań technologicznych w specjalistycznym zakresie.

 

Tego wszystkiego nauczysz się w naszej szkole!

Kwalifikacje w zawodzie:

R.7. Ocena stanu środowiska

R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

 


 

Przedmioty kształcenia w zawodzie:

 • Stan i zasoby środowiskalas
 • Ochrona wód
 • Ochrona powietrza oraz ochrona przed hałasem i drganiami
 • Gospodarka odpadami oraz ochrona gleb
 • Działalność gospodarcza w ochronie środowiska
 • Język obcy w ochronie środowiska
 • Monitoring środowiska
 • Organizacja prac w ochronie środowiska
 • Komputerowe wspomaganie w ochronie środowiska

 

 

Technik ochrony środowiska może znaleźć zatrudnienie:

 • w zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska,
 • w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody,
 • w laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia,
 • w instytutach naukowo-badawczych,
 • w składowiskach i sortowniach odpadów, prywatnych zakładach specjalistycznych,
 • w jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego.

 

wykres

 

Zajęcia w pracowni ochrony środowiska

 

 

 

© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.