Zrealizowane projekty unijne

Drukuj

 

1.07.2013 r. - 30.06.2015 r.  

Projekt Edukacja Zawodowa w Praktyce realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", DZIAŁANIE 9.2 - "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Projekt jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego  w partnerstwie z Izbą Gospodarczą "Grono Targowe Kielce" i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. 


01.10.2013 r. - 28.02.2015 r. 

Projekt Współpracy Ponadnarodowej „EKOtechnik – kształcenie z energią” realizowany przez Akademię Przedsiębiorczości sp. z o.o. w Starachowicach wspólnie z partnerem ponadnarodowym Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz GmbH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 


2012-2014 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - "Zagwarantowany sukces z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach" - wnioskodawca Politechnika Świętokrzyska w Kielcach >>>

 


2011-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,priorytet IX Działania 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - "Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie języków obcych" - wnioskodawca Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Turystki "Karol" w Starachowicach >>>

 


2011-2013 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - „Nowoczesna Szkoła w Starachowicach-bis” - wnioskodawca Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oddział w Starachowicach (SIMP - ZORPOT) >>>

 


                

                                   SBBR    

 

2011-2012 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - „Mam zawód - mam pracę” - wnioskodawca Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w Kielcach >>>

 

 

 


2009 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet IX Działania 9.2„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” - "Dodatkowe Atrakcyjne zawody szansą dla młodzieży" - wnioskodawca Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich oddział w Starachowicach (SIMP - ZORPOT)

 2013 - styczeń 2015 - Program Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci - Projekty Mobilności
tytuł projektu: "Europejskie standardy w kształceniu zawodowym">>>


2013-2-PL1-EFS03-43094Czas na e-learning - nowa era w nauczaniu


2012-2014 - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - TRANSFER INNOWACJI TOI - projekt współpracy wielostronnej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, tytuł projektu: " ValeRIA PLUS -Valutare la relazione tra insegnamenti e apprendimenti  con promozione e lavoro sull'unitarietà dei sistemi" - konsorcjum projektowe tworzy 21 partnerów z Włoch, Węgier, Turcji i Polski.

 


2012  - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE i WYMIANY) - projekt staż zagraniczny w Wielkiej Brytanii dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych i technik organizacji reklamy, tytuł projektu: "Kreatywny uczeń - dobry pracownik - A creative student - A good worker"

 


2012  - Program Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI (STAŻE i WYMIANY) - projekt wymiany doświadczeń VETPRO tytuł projektu: "Budowanie europejskich standardów szkolnictwa zawodowego poprzez wymianę doświadczeń" - partner College Stafford Wielka Brytania>>>

 


 comenius.png  2010 - 2012 - Dwustronny Partnerski Projekt Szkół w programie Comenius - "Kultury Europy, Europa wielu kultur - co kraj to obyczaj!" - rola tradycji i kultury w rozwoju Europy" >>>

 


 Slajd1

 

 

 

 

 

2007 - Leonardo da Vinci - staż zawodowy - "Praktyka w kraju Unii Europejskiej - wchodzę w to!" >>>

 


 

 comenius2005 06

 2005 - Socrates  - Językowy Projekt Comeniusa -  "Polak, Węgier dwa bratanki... w jednej rodzinie europejskiej" >>>


Copyright 2011. By Hostgator | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.