Open menu

.

LINK DO REKRUTACJI UCZNIÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO 

 


Informacja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach na rok szkolny 2023/2024


  

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI 

 
Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach  
dla absolwentów szkoły podstawowej 
 
w roku szkolnym 2023/2024 
 
 
 
PODSTAWA PRAWNA 
 
1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021 r., poz. 1082 ). 
 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 2431). 
 
3. Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół li stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych w województwie świętokrzyskim 
 
4. Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych  w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa świętokrzyskiego. 
 
5. Przywileje laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych 
 
6. Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2023/2024. 
 
Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych jest przeprowadzane w terminach określonych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: 
  
 
15 maja 2023 – 21 czerwca 2023 
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami 
 
 
 
23 czerwca 2023  - 12 lipca 2023 
 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 
 
 
 
20 lipca 2023 r.  
 
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły 
 
 
21 lipca 2023 r. - 27 lipca 2023 r.,  
 
Składanie (w przypadku kandydatów zakwalifikowanych) potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia: 
 
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły (jeśli nie został złożony w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do technikum do 12 lipca 2023 r.). 
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeśli nie został złożony w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do technikum do 12 lipca 2023 r.). 
 
 
28 lipca 2023 roku  
 
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 
 
 
 


 
 
 

§2

OFERTA EDUKACYJNA

 

1. Na rok szkolny 2023/2024 nabór prowadzony będzie w następujących zawodach:

Technik budownictwa

Technik mechatronik (Patronat Odlewnie Polskie S.A.)

Technik spedytor  (Patronat Silvan Logistics Sp. z o.o. SKA)

Technik elektryk  (Patronat CERRAD Sp. z o.o.)

Technik automatyk (Patronat CERRAD Sp. z o.o.)

Technik logistyk 

Technik reklamy

Technik mechanik  

Technik pojazdów samochodowych

Technik informatyk

Technik informatyk (oddział dwujęzyczny)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej ( Patronat PEREKO Sp. z o.o.)

 

2. Utworzenie oddziału w określonym zawodzie będzie uwarunkowane liczbą kandydatów.

 

Rekrutacja od 15 maja 2023

W okresie rekrutacji Komisja Rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku,
w godzinach  9:00 - 15:00

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą w sali nr 28
(parter - hol główny przy wejściu do szkoły) zgodnie z obowiązującymi standardami sanitarnymi.

 

 

 


W roku szkolnym 2023/2024 będzie utworzonych w naszej szkole 6 klas pierwszych.

Czekamy na Ciebie :)


 

 

 
 
 
© 2023 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn.
Free Joomla! templates by Engine Templates

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.