Stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum Nr 2

Drukuj

nasi stypendyściDepartament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki urzędu Marszałkowskiego w Kielcach realizuje wyjątkowo interesujący projekt „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego”. Projekt zakłada przyznanie 200 stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotów ogólnych i zawodowych, biorących udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, w sposób szczególny interesujący się przedmiotami zawodowymi, informatyką i językami obcymi.

.

W naszej szkole wychowawcy klas przygotowali 7 wniosków o przyznanie stypendiów w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów Technikum nr 2, uczących się w zawodach:  technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechatronik, technik spedytor i technik informatyk. Są to uczniowie klas drugich i trzecich: Łukasz Ciepielewski, Eliza Gębusia, Kamila Jarzębak, Łukasz Gut, Daniel Gut, Wojciech Więckiewicz, Marcin Wróblewski. Ich opiekunami są nauczyciele: Edyta Lubieniecka, Monika Jaworska, Monika Sobuta, Alicja Gołosz, Marzena Rafalska.

 

Każdy ze stypendystów w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.

 

Jakie są ich osiągnięcia i zamierzenia?

Np. Łukasz Ciepielewski osiąga średnią ocen 5,00 w tym z przedmiotów zawodowych 6,00. Ponadto wraz z drużyną zajął 3 miejsce w finale wojewódzkim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uczeń chce rozwijać swoje umiejętności zawodowe a otrzymane stypendium przeznaczy na zakup komputera, podręczników, literatury fachowej, zainstalowanie Internetu i opłacanie abonamentu.  Eliza Gębusia osiąga średnią ocen 5,67, w tym z przedmiotów zawodowych 5.8. Jest finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości- edycja 2016 i laureatką finału wojewódzkiego tej olimpiady. Jest uczennicą wszechstronnie uzdolnioną, czego przykładem jest jej udział w olimpiadzie teologicznej na szczeblu diecezjalnym oraz reprezentowanie szkoły w różnych zawodach sportowych. Otrzymane stypendium przeznaczy na zakup laptopa, podręczników, literatury fachowej i dofinansuje codzienne utrzymanie.

To tylko dwa przykłady uczniów, których ambicje i osiągnięcia szkolne zasługują na stypendium.  Wdrożenie projektu i wyłuskanie pereł w zakresie szkolenia technicznego to bardzo dobry kierunek działań w dziedzinie popularyzacji zawodów technicznych, zawodów trudnych, ale dających duże możliwości rozwoju i zatrudnienia. To również szansa rozwoju dla nauczycieli, którzy opracowują Indywidulany Plan Rozwoju Ucznia i kierują jego realizacją.


Copyright 2011. By Hostgator | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach - Webmaster: Dariusz Leszczyszyn

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej.

Akceptuję cookies z tej strony.